• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Marknadsrapport Samhällsfastigheter April 2023

Newsecs Marknadsrapport Samhällsfastigheter är ett oumbärligt verktyg för alla intresserade av Sveriges samhällsfastighetsmarknad. För omfattande insikter, prenumerera på rapporten som distribueras två gånger per år.

Ur rapporten

Samhällsfastigheter är idag ett av de mest attraktiva segmenten på svensk fastighetsmarknad och drivkrafterna för fortsatt tillväxt ser goda ut. De senaste åren har det varit brist på samhällsfastigheter, inte minst på boenden för äldreomsorg i och med den åldrande befolkningen. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät var det totalt 83 kommuner sombedömde att de har ett underskott av särskilda boendeformer för äldre. Detta är något fler än tidigare år då motsvarande siffra uppgick till 68. Generellt är det en lägre andel av de människor som är över 80 år som väljer vård- och omsorgsboenden. År 2010 var siffran 19% och har successivt minskat över åren, idag är den nere på 14,7%. Istället ser man en ökning bland de människor som väljer att bo kvar hemma och där bostadsanpassning genomförs med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Om Marknadsrapport Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter utgör en viktig del av vårt samhällsinfrastruktur. Prenumerera på Marknadsrapport Samhällsfastigheter, som distribueras två gånger per år, för omfattande insikter:

  • Transaktionsmarknaden: Förstå dynamiken i den svenska transaktionsmarknaden med särskilt fokus på samhällsfastigheter.
  • Hyreslandskapet: Ta del av nyckelinformation om hyresmarknaden för olika segment inom samhällsfastigheter.
  • Befolkningsinsikter: Med data om befolkningsutveckling och åldersfördelade prognoser kan du förutse och planera för framtida behov.
  • Kommunala behov: Var steget före med kunskap om kommunernas framtida behov av äldreboende och skolor samt uppdateringar om
    nyproduktion och utvecklingsprojekt.

Newsecs Marknadsrapport Samhällsfastigheter är ett oumbärligt verktyg för alla intresserade av Sveriges samhällsfastighetsmarknad. Prenumerera för att få en djupare förståelse och en helhetsbild som är svår att finna någon annanstans.

För att kostnadsfritt prova vår portal för marknadsrapporter, kontakta Fredrik Sinclair fredrik.sinclair@newsec.com.

Detaljer

Publiceringsdatum

230427

Språk

Svenska

Tags

Senaste rapporter

Få de senaste insikterna direkt i din inbox

Anmäl dig för att få nyheter och relevanta insikter från Newsec (på engelska). Vi kommer inte höra av oss mer än nödvändigt.