• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Delningstjänster bidrar till ökad nyttjandegrad i fastigheter

Vakans är något som fastighetsbranschen har följt under lång tid och som alltid finns med som kommersiellt nyckeltal. Trots att idrottshallar, kontor och lokaler är fullt uthyrda, så kan de trots det stå tomma en stor del av dygnet. Det är dags att vi börjar se över nyttjandegrad, för att få ett effektivt och hållbart användande av lokalerna.

13 OKTOBER 2023

 ▪ 4 Min lästid

Dela

Tags

I Stockholm stad finns 35 kommunala grundskolor med idrottshallar som inte är tillgängliga för idrott efter skoltid. Newsecs uträkning visar att för Stockholms stad innebär det potentiellt tillgång till ytterligare ca 4500 timmar för stadens 2700 idrottsföreningar, som de enkelt skulle kunna boka direkt via redan etablerade föreningsappar. Det krävs alltså inte någon ny eller större investering i nya lokaler för att frigöra mer träningstid. Det som behövs är att investera i rätt teknik skapa nya affärsmodeller och ekosystem mellan fler aktörer.

När Newsec tittar på de fastigheter som vi har data för, så visar det sig att det är en nyttjandegrad på ibland så lågt som 30 procent. Dels skulle man kunna öka utnyttjandegraden genom att på bättre vis dela och använda idrottshallar på kommunala grundskolor till träning för barn och unga efter skoltid. Förutom att skapa träningstillfällen kan man noggrannare och smartare styra uppvärmning och ventilation, vilket kan innebära vissa tidpunkter eller dagar då man försätter fastigheter i ”viloläge”.

Genom enkla digitala gränssnitt kan fastighetsägare dela lediga lokaler med allmänheten, exempelvis idrottshallar via olika digitala bokningsverktyg. Med det digitala lagret på sina fysiska ytor, gemensam bokningsmotor och digital tillgång skapas möjligheten att tomma lokaler och även arbetsplatser enklare kan bli del av delningsekonomin. Då kan man som företag eller privatperson boka en ledig lokal, precis lika enkelt man kan boka en hotellnatt eller en hyrbil.

”Fastigheter är ett av världens största tillgångsslag och täcker stora delar av våra städer med bostäder, kontor, butiker, lokaler och idrottshallar. I Sverige spenderar vi cirka 90 procent av vår tid inomhus: hemma, i skolan eller på jobbet. Ändå står våra städer med fullt uthyrda idrottshallar, kontor och lokaler tomma majoriteten av dygnet. Vi är övertygade om att digital teknik kan skapa även delningsekonomi i fastighetsbranschen”, säger Christoffer Börjesson, Head of Digital Accelerator, Newsec.

Med faktabaserade datainsikter kan man som fastighetsägare enklare identifiera mönster och i förlängningen arbeta med sina ytor och i högre utsträckning planera tillsammans med olika hyresgäster. Där ger den digital tekniken fastighetsbolag förmågan att kunna hjälpa sin hyresgäst med att hitta en annan plats, alternativ öka nyttjandegraden med nya hyresgäster.

Ett gott exempel på att det inte är svårt i praktiken är Akademiska hus, som vunnit priser för sitt innovativa arbetssätt med att mäta och involvera verksamhet och hyresgäst i nyttjandegrad. Deras data visar att lärosäten i genomsnitt har en nyttjandegrad på cirka 35% vardagar mellan klockan 08–17. Akademiska Hus samarbetar med sina hyresgäster (universitet och högskolor) för att höja nyttjandegraden i befintliga fastigheter genom smartare bokningsrutiner, multifunktionella lokaler och genom lokaldelning med andra aktörer så som region, föreningar och företag med andra nyttjandemönster.

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv står branschen inför en omställning till energi- och klimatsmartare fastigheter, då behöver man ta med aspekten kring nyttjandegrad av befintliga byggnader. Om vi kan utnyttja dem bättre så kan man undvika att bygga nytt, just nybyggnationen är den process som har störst CO2-påverkan i fastighetsbranschen.

Senaste artiklarna

Få de senaste insikterna direkt i din inbox

Anmäl dig för att få nyheter och relevanta insikter från Newsec (på engelska). Vi kommer inte höra av oss mer än nödvändigt.