• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Energi är en affärsmöjlighet

Fastighetsbranschen har med ökade energipriser ett stort fokus på att minska sina energikostnader. En del i detta är att energieffektivisera sina fastigheter samt mäta alltmer högupplöst för att förstå hur energi används och kunna rapportera rätt nyckeltal i sin uppföljning. Något som även gäller hyresgästerna. Energieffektiviseringar till trots kommer energi fortsatt att behövas användas, i synnerhet el till elektrifiering och omställningen av energilandskapet. Så varför inte se energi som en affärsmöjlighet?

23 OKTOBER 2023

 ▪ 4 Min lästid

Christoffer Börjesson

Managing Director, Digital Accelerator

+46 70 274 00 05

E-mail

Dela

Tags

Fastighetsägare har en möjlighet att både arbeta med sänka sina energikostnader och bli en energileverantör till sina hyresgäster där man tillsammans skapar incitament att gemensamt använda energi smartare. I grunden handlar det om att hämta hem incitament för smarta investeringar som möjliggör teknik för att mäta samt rapportering, debitering, men också energiåtgärder som minskar den onödiga energianvändningen.

Om man ser energi som råvaran, så har fastighetsägare en möjlighet att hitta nya intäkter genom att bli en energileverantör eller ”tjänsteleverantör” där man tillsammans med sina hyresgäster skapar rätt incitament att hjälpa dem i sin energianvändning.

Fastighetsägare har idag ett antal affärsmöjligheter som innehåller energianskaffning:

  • ”Varmvattenaffären”, en mix av inköp av vatten och värmeenergi
  • ”Klimataffären”, inköp av värme och el, som levererar uppvärmning och ventilation. Ihop med realkapitalet klimatskal och installationer skapas tjänsten.
  • ”Tvätt-/tvättstugeaffären”, där råvarorna vatten och el skapar affären tillsammans med realkapital i form av tvättmaskin och torktumlare. Utifrån perspektiv kan man sälja ”tvättar” eller ”energianvändning per tvätt” beroende på modell man som fastighetsägare önskar.
  • ”Mobilitetsaffären” (parkering, lånebilar och laddinfrastruktur), där fastighetsägare köper in el-energi, drifttjänster (bevakning etc) och införskaffar realkapital i form av laddare, mark och bilar).

Varför inte ta nästa steg, affärsmöjligheten vidareförsäljning av energi? Som fastighetsägare har man alltmer verktyg att både producera och lagra energi, vilket gör att man bör ta kontroll över hela energiaffären och sälja vidare till användare oavsett om det är el, värme eller kyla.

Oavsett om du är aktiv i energiaffären eller inte, kommer du som fastighetsägare behöva investera i infrastruktur för att mäta mer och oftare samt kunna automatisera analyser och utskick av rapporter till både hyresgäster och fler användare inom organisationen, på grund av nya krav på hållbarhetsrapportering.

Att mäta gör att man vet sina kostnader inom affären idag och kunna addera investeringen av mättekniken och driftkostnader för den, är en förutsättning för att kunna bedöma om hela energiaffären hämtas hem ekonomiskt. Exempelvis behöver man veta vad en tvättstuga kostar och mer precist, vad kostar en tvätt idag i genomsnitt? Om jag säljer varmvatten per liter, så vill jag ha så låga förluster som möjligt. Om jag säljer energi som råvara för uppvärmning och inte ser det som en klimataffär där man säljer just klimat, då saknas incitament att minska energi.

Risken finns att man som fastighetsägare inte kan fördela ut alla sina kostnader om man inte tar kontroll över de olika affärerna. Exempelvis när energitariffer förändras ochparkeringsoperatören ansvarar för elbilsladdning med stor effektpåverkan som driver upp effektprofil och därmed kostnaderna.

Fördelarna man får som fastighetsägare är att kostnaden förflyttas till den som nyttjar, vilket stärker incitamenten för energibesparingar. Fastighetsägaren blir både nätägare och energileverantör i sin fastighet, vilket kan ge bättre elhandelsavtal. Det blir också lättare att prioritera åtgärder och investeringar.

Senaste artiklarna

Få de senaste insikterna direkt i din inbox

Anmäl dig för att få nyheter och relevanta insikter från Newsec (på engelska). Vi kommer inte höra av oss mer än nödvändigt.