• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Från brunt till grönt

De flesta av världens befintliga fastigheter byggdes inte med hänsyn till koldioxidutsläpp. Detta innebär en enorm utmaning, med tanke på att 80 procent av det nuvarande byggnadsbeståndet fortfarande kommer att stå kvar 2050.

23 AUGUSTI 2023

 ▪ 4 Min lästid

Oscar Svenäng

Chief Marketing Officer

+46703996472

E-mail

Dela

Tags

Hållbarhet står högt på fastighetssektorns prioriteringslista, och inte minst att minska koldioxidutsläppen från kommersiella fastigheter. Enkelt uttryckt riskerar byggnader som inte lever upp till vissa standarder att bli mindre värdefulla. Det som gör fastigheter bäst i klassen håller på att skifta från förstklassiga lägen med vidsträckt utsikt till nettonollutsläpp, främjande av välbefinnande och motståndskraft mot klimatförändringar. I branschtermer kallas övergången ofta att gå från bruna byggnader till gröna.

Studier som citeras av World Economic Forum kring värdet av en grön premie i fastighetsbranschen, visar att certifierade byggnader idag ger en hyrespremie på 6 procent och en försäljningspremie på nästan 8 procent.

Framåtlutade fastighetsägare som förstår denna förändring och skapar egna möjligheter, kommer sannolikt att ha de mest värdefulla portföljerna i framtiden. Kunskap om finansiering, omvandling och förvaltning i ett nytt och grönt ekonomiskt klimat, tillsammans med förmågan att använda data för att få djupgående marknadsinsikter, kommer att vara avgörande.

Så hur brun är en byggnad och hur grön behöver den bli? Vilka initiativ bör toppa listan och vilka krav måste uppfyllas för att få finansiering?

Det råder ingen tvekan om att branschen, för att uttrycka det milt, längtar efter expertis. Byggnader är unika system med olika fysiska och tekniska förutsättningar. Variabler som ålder, fastighetstyp och konstruktion är med och påverkar, men på väldigt olika sätt. Korrekta data är avgörande för att kunna fatta rätt beslut och göra rätt prioriteringar. Fastighetsägare måste börja kartlägga nuvarande prestanda genom att fokusera (och vanligtvis förbättra) sina rutiner för datainsamling. Skicklig analys av de insikter som kommer från data, kommer att visa de ekonomiska konsekvenserna av en investering. Att veta hur man ska driva förändringen är en annan utmaning, som handlar om att göra prioriteringar. Det råder sällan brist på aktiviteter att engagera sig i, men alla kan inte finnas med på förändringsplanen.

Med tanke på att 80 procent av de befintliga fastigheterna fortfarande kommer att finnas kvar 2050 är renovering och uppgradering avgörande för att uppfylla kraven i kommande regelverk och uppnå nettonollutsläpp av koldioxid.

I framtiden kommer fastighetsägare som inte fullt ut förstår och beaktar hållbarhetsaspekter att få svårt att säkra finansiering.

Vid ett evenemang på Almedalsveckan, arrangerat av Newsec, sa Katya Nolvall, Head of Sustainable Capital Markets på Swedbank, att det för närvarande finns två vägar till grön finansiering. Det ena är gröna lån, som ger fördelar om en byggnad redan är certifierad och kan uppvisa en energiprestanda i toppklass. Den andra är hållbarhetslänkade lån, där ägarna måste visa att de har en definierad färdplan för hållbarhet och specificerade mål på företagsnivå (där vissa mål kan innebära att göra fastigheter grönare) inom några år.

I takt med att omställningen till gröna fastigheter tar fart kommer de företag i branschen som inte hänger med att bli irrelevanta. Det kommande decenniet kommer att vara avgörande för fastighetsbranschen - den måste lyfta fram sin roll inom hållbar utveckling för att säkra en framtid utan koldioxidutsläpp. Annars riskerar fastighetsinvesterare att hamna på efterkälken med sjunkande fastighetsvärden.

Panelen modererades av Daniela Grotenfelt, Group Sustainability Director på Newsec. Deltagare var Katya Nolvall, Head of Sustainable Capital Markets på Swedbank, Jenny Lindholm, CIO på Alecta Fastigheter och Christoffer Börjesson, Head of Digital Accelerator på Newsec. Foto: David Sahlberg.

Senaste artiklarna

Få de senaste insikterna direkt i din inbox

Anmäl dig för att få nyheter och relevanta insikter från Newsec (på engelska). Vi kommer inte höra av oss mer än nödvändigt.