• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Hur Sveriges kontorsmarknad överträffar Amerikas

I pandemins spår har vakansgraden på den amerikanska kontorsmarknaden successivt drivits upp. Newsecs Adam Tyrcha konstaterar att all analysdata talar för de svenska kontoren.

05 JUNI 2024

 ▪ 5 Min lästid

Adam Tyrcha

Head of Research

+46 736 60 39 04

E-mail

Dela

Tags

När du tänker på ett typiskt kontor, vad föreställer du dig? En skyskrapa i New York med jäktade affärsmän som skyndar till sina möten, eller kanske en charmig kontorsbyggnad i Stockholm med bekväma pendlingar och mysiga kaffepauser? Den svenska kontorsmarknaden har flera grundläggande fördelar som gör den överlägsen sin amerikanska motsvarighet. Enligt insikter från Newsec formar dessa faktorer en dynamisk och attraktiv arbetsmiljö i Sverige.

För det första har Sverige upplevt en stark återgång till kontoret efter pandemin. I städer som Stockholm och Göteborg är kontorsnärvaron tillbaka på ungefär 70-80 procent av nivåerna före pandemin, beroende på delmarknad. I mindre städer med korta pendlingar är siffrorna ännu högre.

Den korta pendlingstiden spelar en avgörande roll—mindre tid på bussen eller i bilen innebär mer tid på kontoret och för sociala aktiviteter, vilket gör kontorsarbete mer attraktivt för anställda. I USA är återgången till kontoret avsevärt svagare än i Sverige.

En annan grundläggande fördel med den svenska kontorsmarknaden är dess attraktiva kontorsområden, som ofta ligger i livliga och blandade stadsdelar. Till skillnad från USA, där kontorsområden ofta är koncentrerade i sterila innerstadszoner, har svenska städer kontorsutrymmen i stadsdelar som sjuder av liv dygnet runt.

Restauranger, bostäder, nattliv och andra aktiviteter samexisterar i samma område, vilket skapar en dynamisk miljö som är lika attraktiv för arbete som för fritid. Denna mångfald gör att det blir mer lockande att arbeta från kontoret.

Sverige hade också en väletablerad kultur av distansarbete redan före pandemin, vilket underlättade en smidigare övergång mellan distansarbete och kontorsarbete. Till skillnad från USA, som genomgick omfattande nedstängningar, kunde svenska företag och anställda snabbt anpassa sig till nya arbetsformat, som var mindre strikta än på många andra håll i världen.

Den flexibiliteten har stärkt den svenska kontorsmarknaden och fått både arbetsgivare och anställda att uppskatta värdet av en hybrid arbetsmiljö, där kontoret förblir centralt.

En aspekt som heller inte ska förbises är avsaknaden av utbredd hemlöshet i svenska städer, en skarp kontrast till många amerikanska storstäder. Detta bidrar till en tryggare och mer attraktiv urban miljö för företag och deras anställda.

Vidare har Sverige ett starkt fokus på hållbarhet och infrastruktur. Svenska städer investerar kontinuerligt i moderna, miljövänliga byggnader och effektiva kollektivtrafiksystem som gör pendlingen smidigare och minskar miljöpåverkan. Även om förseningar förekommer i exempelvis Stockholms pendeltågstrafik så är avstånden ändå mycket mindre och förseningarna mindre omfattande än timslånga bilköer i USA.

Det svenska engagemanget för hållbarhet och innovation lockar även företag och anställda som värderar dessa aspekter, vilket ytterligare stärker marknaden.

En annan nyckelfaktor är den bättre balansen mellan arbete och fritid i Sverige. Den svenska arbetskulturen värderar en hälsosam balans mellan arbete och fritid, och den stressiga och krävande arbetsmiljön som ofta är förknippad med amerikanska kontor är mindre vanlig här.

Detta gör det möjligt för anställda att undvika den hårda arbetskulturen och njuta av ett mer balanserat liv, även när de arbetar hemifrån.

Sammanfattningsvis är det nästan som att jämföra äpplen och päron när man jämför den svenska och den amerikanska kontorsmarknaden. De fungerar på fundamentalt olika sätt och har olika underliggande drivkrafter. Efter pandemin har skillnaderna mellan den svenska och den amerikanska kontorsmarknaden blivit ännu större. Den svenska kontorsmarknaden utmärker sig med sin starka återhämtning, livliga stadsdelar och säkrare urbana miljö.

Dessa unika egenskaper, tillsammans med fokus på hållbarhet och infrastruktur, gör det tydligt att Sverige erbjuder en överlägsen miljö för framtidens kontorsarbete. Utländska investerare riskerar att missa betydande möjligheter om de inte tillgodogör sig kunskap om dessa grundläggande skillnader.

Senaste artiklarna

Få de senaste insikterna direkt i din inbox

Anmäl dig för att få nyheter och relevanta insikter från Newsec (på engelska). Vi kommer inte höra av oss mer än nödvändigt.