• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Marknadsrapport Logistik April 2023

I den ständigt skiftande logistikvärlden är tillförlitlig och aktuell data ovärderlig. Marknadsrapport Logistik, som distribueras två gånger om året, är din kompass.

Ur rapporten

Logistikmarknaden har varit stark de senaste åren tack vare den ökande e-handeln som drivit på behovet och efterfrågan på lager-och logistikfastigheter. Det rådande makroekonomiska och geopolitiska läget har däremot fått genomslag på fastighetsmarknaden, såväl som på den privata konsumtionen. Utmaningar såsom höjda byggkostnader och stigande finansieringskostnader sätter press på samtliga segment. Som följd har en avmattning i antalet transaktioner observerats och yielderna förväntas stiga framgent. Trots en skakig marknad är det en relativt hög aktivitet på logistikmarknaden. Per Q1 2023 svarar segmentet för 34 % av den totala transaktionsvolymen och utgör därmed det största segmentet.

Om Marknadsrapport Logistik

I den ständigt skiftande logistikvärlden är tillförlitlig och aktuell data ovärderlig. Marknadsrapport Logistik, som distribueras två gånger om året, är din kompass:

  • Fullständig marknadsbild: Utforska hyresnivåer, vakanser, direktavkastningskrav och vakansnivåer för olika geografiska delområden specifikt för logistikfastigheter. Denna information ger en fullständig översikt av marknadens status.
  • Projekt i sikte: Var först med att känna till pågående och nyligen färdigställda logistikprojekt, samt utvecklingsområden. Dessa insikter hjälper dig att identifiera potentiella möjligheter.
  • Transaktionsanalys: Förstå marknadsdynamiken genom logistiktransaktioner, och lär känna vilka aktörer som är mest aktiva.

Newsecs Marknadsrapport Logistik ger en oumbärlig inblick i den svenska logistikfastighetsmarknaden, speciellt anpassad för fastighetsägare, utvecklingsbolag,fondbolag, banker och logistikpartners.

För att kostnadsfritt prova vår portal för marknadsrapporter, kontakta Fredrik Sinclair fredrik.sinclair@newsec.com.

Detaljer

Publiceringsdatum

230526

Språk

Svenska

Tags

Senaste rapporter

Få de senaste insikterna direkt i din inbox

Anmäl dig för att få nyheter och relevanta insikter från Newsec (på engelska). Vi kommer inte höra av oss mer än nödvändigt.