• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Marknadsrapport Samhällsfastigheter Oktober 2023

Newsecs Marknadsrapport Samhällsfastigheter är ett oumbärligt verktyg för alla intresserade av Sveriges samhällsfastighetsmarknad. För omfattande insikter, prenumerera på rapporten som distribueras två gånger per år.

Ur rapporten

Stockholmsområdet har stått för den största andelen av den totala transaktionsvolymen hittills år 2023 med 50%. Andra större städer svarade för cirka 27% av volymen och resten av landet svarade för cirka 13%. Göteborg och Malmö stod för 7% respektive 3% av den totala transaktionsvolymen.

Logistik/Industri är det segment som hittills i år har haft den högsta transaktionsvolymen och stod för 22% av den totala transaktionsvolymen. Bostäder är det näst största segmentet med 21%, följt av Kontor och Övriga fastigheter stod för 20% respektive 16% av den totala volymen. Samhällsfastigheteroch Handelsfastigheter var de minsta segmenten och stod för 12% respektive 9% av den totala transaktionsvolymen hittills år 2023.

Om Marknadsrapport Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter utgör en viktig del av vårt samhällsinfrastruktur. Prenumerera på Marknadsrapport Samhällsfastigheter, som distribueras två gånger per år, för omfattande insikter:

  • Transaktionsmarknaden: Förstå dynamiken i den svenska transaktionsmarknaden med särskilt fokus på samhällsfastigheter.
  • Hyreslandskapet: Ta del av nyckelinformation om hyresmarknaden för olika segment inom samhällsfastigheter.
  • Befolkningsinsikter: Med data om befolkningsutveckling och åldersfördelade prognoser kan du förutse och planera för framtida behov.
  • Kommunala behov: Var steget före med kunskap om kommunernas framtida behov av äldreboende och skolor samt uppdateringar om
    nyproduktion och utvecklingsprojekt.

Newsecs Marknadsrapport Samhällsfastigheter är ett oumbärligt verktyg för alla intresserade av Sveriges samhällsfastighetsmarknad. Prenumerera för att få en djupare förståelse och en helhetsbild som är svår att finna någon annanstans.

För att kostnadsfritt prova vår portal för marknadsrapporter, kontakta Fredrik Sinclair fredrik.sinclair@newsec.com.

Detaljer

Publiceringsdatum

231113

Språk

Svenska

Tags

Senaste rapporter

Få de senaste insikterna direkt i din inbox

Anmäl dig för att få nyheter och relevanta insikter från Newsec (på engelska). Vi kommer inte höra av oss mer än nödvändigt.