• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Newsec Property Outlook - Höst 2022

I den här upplagan av Newsec Property Outlook har Newsec analyserat ESG trender på fastighetsmarknaden i Norden och Baltikum. I rapporten har Newsec identifierat ett antal trender inom ESG som inte lyfts fram tidigare. Newsec noterar att ESG har nått toppen av agendan i Norden och Baltikum för flera fastighetsbolag. Däremot, trots ett stort intresse och ökade investeringar inom ESG, är flera områden fortfarande till stor del outforskade, medan andra mognar. De kommande åren kommer att karaktäriseras av innovation inom ESG på fastighetsmarknaden och breddade initiativ, där synergier mellan digitalisering och ESG kommer att realiseras.

Ur rapporten

Key insights

  • ESG på toppen av agendan - transaktionsvolymen för miljöcertifierade byggnader har ökat kraftigt de senaste åren och står idag för över 10% av den totala transaktionsvolymen.
  • Långt från mognad inom ESG. Den totala andelen miljöcertifierade byggnader uppgår endast till 0,38% av stocken. Kommersiella byggnader (hotell, restauranger, kontor & handel) sticker ut där hela 1,90% av stocken är miljöcertifierad. Detta fenomen beror troligen på tryck och förfrågningar genom hela värdekedjan – från byggbolag till hyresgäst.
  • Sociala initiativ är ett outforskat område mätt genom obligationsemissioner. Norden är ett av de mest aktiva områdena i Europa på gröna obligationsmarknaden, men återfinns knappt på marknaden för sociala obligationer.
  • Stort behov för sociala initiativ, kan fastighetsbolag göra skillnad? Vid undersökning av faktorer för segregation står Norden och speciellt Sverige ut internationellt vilket innebär att fler initiativ inom området hade behövts.
  • När man blickar framåt kommer digitaliseringens utveckling på fastighetsmarknaden att accelerera och möjliggöra för bolag att nå sina mål inom ESG. Ökade regleringar kommer att noteras och att vara medveten om ESG blir det nya normala, om det inte redan blivit det.

Detaljer

Publiceringsdatum

220921

Språk

English

Tags

Senaste rapporter

Få de senaste insikterna direkt i din inbox

Anmäl dig för att få nyheter och relevanta insikter från Newsec (på engelska). Vi kommer inte höra av oss mer än nödvändigt.