• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Newsec Property Outlook - Vår 2021

I den här utgåvan av Newsec Property Outlook har Newsec identifierat ett antal nyckelinsikter om den svenska och nordiska kontorsmarknaden. Newsec kan konstatera att trender inom flexibilitet och effektivitet, hållbarhet samt geografiskt läge kommer att prägla marknaden framåt.

Ur rapporten

Key insights

  • Newsec förväntar sig att den genomsnittliga arbetaren kommer att arbeta från kontoret 3-4 dagar i veckan efter pandemin och kontoret måste bli effektivare, modernare, flexiblare och ha mer mötesutrymme
  • Kontorsvolymen var fortsatt stark under 2020 och segmentet stod för 25% av den totala transaktionsvolymen i Norden och Baltikum
  • En trend som har förstärkts ytterligare genom covid-19 är positiv nettomigration till regionala städer över hela Norden. Newsec kan dra slutsatsen att kontorsutvecklare har byggt mycket mindre i större och regionala städer än huvudstäderna, även per capita, vilket innebär att det finns en betydande tillväxtpotential för kontorsmarknaden i dessa områden
  • 90 procent av kommande kontorsprojekt i huvudstäder kommer att ha internationella miljöcertifieringar, medan endast 70 procent kommer att ha dessa i regionala städer. BREEAM är mest populärt i huvudstäder, 64 procent, medan hälsocertifieringen WELL, 4 procent, har stark potential att växa

Detaljer

Publiceringsdatum

210310

Språk

English

Tags

Senaste rapporter

Få de senaste insikterna direkt i din inbox

Anmäl dig för att få nyheter och relevanta insikter från Newsec (på engelska). Vi kommer inte höra av oss mer än nödvändigt.