Rapporter

Djupgående analyser och insiker

Newsecs rapporter ger dig en unik möjlighet att följa utvecklingen på den svenska och den Nordiska fastighetsmarknaden. Vi erbjuder flera marknadsrapporter för olika segment, liksom vår transaktionslista som i tabellform redovisar genomförda transaktioner under det senaste kvartalet.

Newsec Property Outlook

Internationella investeringar i nordiska länder har blivit allt viktigare under de senaste åren. Det har emellertid varit mindre känt att en ökande andel av dessa gränsöverskridande transaktioner tenderar att vara internordiska. I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook har vi analyserat hur gränsöverskridande transaktioner har utvecklats över tid.
Vår 2018

Newsec Property Outlook

I denna utgåva tar vi upp de sensationella rubrikerna som florerat om bostadsmarknaden. Vi analyserar fyra myter och skiljer fakta från fiktion.
Höst 2017

Newsec Property Outlook

I det här numret diskuterar Newsec ämnet som alla i branschen funderar på: vad kommer att utlösa nästa kris på fastighetsmarknaden?
Vår 2017

Newsec Property Outlook

Analys av effektivitetsförbättringar, konverteringar, specifika projekt, hyresnivåutvecklingen och förväntningar på framtiden på kontorsmarknaden.
Höst 2016

Newsec Property Outlook

I höstens utgåva analyseras den svenska fastighetsmarknaden och hur urbanisering och efterfrågan på bostäder förändrar fastighetsmarknaden i våra större städer.
Vår 2016

Newsec Property Outlook

I vårens utgåva analyserar Newsec den svenska fastighetsmarknaden.
Halvårsrapport

Marknadsrapport logistik

Kartläggning av fastighetsdata på svenska logistikmarknaden
Distribution 10 gånger/år

Marknadsrapport kontor

Kartläggning av fastighetsdata på den svenska kontorsmarknaden
Halvårsrapport

Marknadsrapport projekt

Kartläggning av fastighetsdata på den svenska byggprojektsmarknaden
Halvårsrapport

Marknadsrapport samhällsfastigheter

Kartläggning av fastighetsdata på den svenska marknaden för samhällsfastigheter
Kvartalsrapport

Marknadsrapport retail

Kartläggning av fastighetsdata på den svenska retailmarknaden
Halvårsrapport

Marknadsrapport framtidens tillväxtmarknader

Ranking av Sveriges 28 största kommuner utifrån ett fastighetsperspektiv
Kvartalsrapport

Marknadsrapport sedis

Benchmarkprospekt på noterade fastighetsbolag i Sverige
Kvartalsrapport

Marknadsrapport transaktionslista

Svenska fastighetstransaktioner senaste kvartalet

Marknadsrapport valueguard

Prisutveckling på privata bostäder i Sverige
Halvårsrapport

Marknadsrapport bostad

Kartläggning av fastighetsdata på den svenska bostadsmarknaden

Tidigare utgåvor av Newsec Property Outlook

  • Newsec Property Outlook höst 2015 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2015 Läs mer
  • Newsec Property Outlook höst 2014 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2014 Läs mer
  • Newsec Property Outlook höst 2013 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2013 Läs mer