Rapporter

Djupgående analyser och insikter

Newsecs rapporter ger dig en unik möjlighet att följa utvecklingen på den svenska och den Nordiska fastighetsmarknaden. Vi erbjuder flera marknadsrapporter för olika segment, liksom vår transaktionslista som i tabellform redovisar genomförda transaktioner under det senaste kvartalet.

Newsec Property Outlook Höst 2021

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook har Newsec analyserat trender på industrimarknaden i Norden & Baltikum, med ett särskilt fokus på logistik. I rapporten identifierar Newsec ett antal trender som inte har belysts tidigare.
Vår 2021

Newsec Property Outlook

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook har Newsec identifierat ett antal...
Vår 2020

Newsec Property Outlook

I denna utgåva av Newsec Property Outlook använder vi vår betydande expertis och erfarenhet av...
Höst 2020

Newsec Property Outlook

I den här utgåvan av Newsec Property Outlook undersöker Newsec hur spridningen av covid-19...
Höst 2019

Newsec Property Outlook

I denna utgåva av Newsec Property Outlook tar Newsec temperaturen på handelsfastigheter och...
Vår 2019

Newsec Property Outlook

Delnings ekonomi fortsätter att ta världen med storm, och co-working i synnerhet har under gått...
Vår 2018

Newsec Property Outlook

I denna utgåva tar vi upp de sensationella rubrikerna som florerat om bostadsmarknaden. Vi...
Halvårsrapport

Marknadsrapport logistik

Kartläggning av fastighetsdata på svenska logistikmarknaden
Distribution 10 gånger/år

Marknadsrapport kontor

Kartläggning av fastighetsdata på den svenska kontorsmarknaden
Halvårsrapport

Marknadsrapport bostad

Kartläggning av fastighetsdata på den svenska bostadsmarknaden
Halvårsrapport

Marknadsrapport samhällsfastigheter

Kartläggning av fastighetsdata på den svenska marknaden för samhällsfastigheter
Kvartalsrapport

Marknadsrapport retail

Kartläggning av fastighetsdata på den svenska retailmarknaden
Kvartalsrapport

Marknadsrapport transaktionslista

Svenska fastighetstransaktioner senaste kvartalet
Halvårsrapport

Marknadsrapport framtidens tillväxtmarknader

Ranking av Sveriges 28 största kommuner utifrån ett fastighetsperspektiv
Höst 2018

Newsec Property Outlook

Internationella investeringar i nordiska länder har blivit allt viktigare under de senaste...

Marknadsrapport valueguard

Prisutveckling på privata bostäder i Sverige
Kvartalsrapport

Marknadsrapport sedis

Benchmarkprospekt på noterade fastighetsbolag i Sverige
Halvårsrapport

Marknadsrapport projekt

Kartläggning av fastighetsdata på den svenska byggprojektsmarknaden
Halvårsrapport

Marknadsrapport byggrätter

Byggrättsmarknaden i Sverige
Höst 2017

Newsec Property Outlook

I det här numret diskuterar Newsec ämnet som alla i branschen funderar på: vad kommer att...

Tidigare utgåvor av Newsec Property Outlook

  • Newsec Property Outlook höst 2015 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2015 Läs mer
  • Newsec Property Outlook höst 2014 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2014 Läs mer
  • Newsec Property Outlook höst 2013 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2013 Läs mer