Marknadsrapport byggrätter

Kartläggning av svenska byggrättsmarknaden

Halvårsrapport

I vår nya rapport Byggrätter kartlägger vi byggrättsmarknaden i Sverige. Med texter och statistik kan du läsa om nuvarande läget på marknaden

Rapporten innehåller bl.a.

  • Marknadens utveckling för byggrätter
  • Aktuellt marknadsläge
  • Genomförda transaktioner
  • Riskfaktorer för byggrätter 

Rapporten som levereras två gånger per år och täcker området Stockholm, Göteborg och Malmö. 

 

Ladda hem en kostandsfri demo på rapporten

Kontaktperson

Kontaktperson

Ta del av samtliga Newsecs marknadsrapporter

besök vår webbportal