Marknadsrapport projekt

Kartläggning av fastighetsdata på den svenska byggprojektsmarknaden

Halvårsrapport

Newsecs Marknadsrapport Projekt är en sammanställning av pågående och kommande svenska byggprojekt, där man på ett överskådligt sätt kan se planerade fastigheter och följa marknadens utveckling. Rapporten riktar sig framförallt till fastighetsägare, byggbolag och bolag med inriktning på utvecklingsprojekt samt övriga intressenter som har nytta av att följa projektmarknaden. Rapporten täcker följande segment; kontor, bostäder, handel, logistik, samhällsfastigheter och hotell. Denna rapport produceras tillsammans med Byggfakta, ett av Sveriges mest välrenommerade informationsföretag för byggbranschen.

Rapporten distribueras två gånger per år till en kostnad på 20 KSEK/ÅR.

Rapporten ger marknaden en möjlighet att få en samlad kartläggning av:

  • Pågående och kommande byggprojekt i Sverige, inom alla typer av fastighetssegment. 
  • Information som plats, byggherre, byggstart, byggvärde, projekttyp samt projektstart.

Kontaktperson

Kontaktperson

Ta del av samtliga Newsecs marknadsrapporter

besök vår webbportal