Marknadsrapport retail

Kartläggning av fastighetsdata på den svenska retailmarknaden

Kvartalsrapport

Newsecs Marknadsrapport Retail är fastighetsbranschens första rapport med fokus på de olika aspekter som påverkar retailmarknaden. Rapporten är i första hand avsedd för er som arbetar med handelsfastigheter/lokaler.

Rapporten distribueras fyra gånger per år till en kostnad om 20 KSEK/ÅR.

Rapporten omfattar följande områden:

  • Försäljningsutveckling och konsumtion för olika detaljhandels kategorier i Stockholm, Göteborg, Malmö, övriga Sverige och Sverige som helhet
  • Hyresnivåer och placeringsmarknaden för handelslokaler
  • Planerade köpcentrum, projekt och planerade butiksytor på ett överskådligt sätt för att kunna följa marknadens utveckling

Kontaktperson

Kontaktperson

Ta del av samtliga Newsecs marknadsrapporter

besök vår webbportal