Marknadsrapport samhällsfastigheter

Kartläggning av fastighetsdata på den svenska marknaden för samhällsfastigheter

Halvårsrapport

Newsecs Marknadsrapport Samhällsfastigheter, ger en unik möjlighet att hålla sig uppdaterad med vad som händer inom samhällsfastigheter i Sverige.

Rapporten distribueras två gånger per år till en kostnad om 20 KSEK/ÅR

Rapporten täcker följande områden:

  • Den svenska transaktionsmarknaden med fokus på samhällsfastigheter
  • Hyresmarknaden för olika segment inom samhällsfastigheter
  • Befolkningsutveckling och åldersfördelade befolkningsprognoser
  • Kommunernas framtida behov av äldreboende och skola, nyproduktion och utvecklingsprojekt

Kontaktperson

Kontaktperson

Ta del av samtliga Newsecs marknadsrapporter

besök vår webbportal