Marknadsrapport transaktionslista

Svenska fastighetstransaktioner senaste kvartalet

Kvartalsrapport

 Newsecs Transaktionslista samlar vi det senaste kvartalets genomförda transaktioner och ger löpande information om de fastighetstransaktioner på minst 40 miljoner kronor som har ägt rum på den svenska fastighetsmarknaden. Listan innehåller information om tidpunkt, objekt, köpeskilling, inblandade aktörer, typ av fastighet, geografiskt läge, area och kvadratmeterpris. Transaktionslistan ger rådgivare, förvaltare, jurister, bankmän, värderare och fastighetsägare ett unikt och effektivt sätt att följa den svenska transaktionsmarknaden för både bolags affärer och lagfartsaffärer.

Underliggande data baseras på Newsecs kontinuerliga arbete inom fastighetsanalys samt transaktionsdata från Datscha AB.

Denna rapport distribueras fyra gånger per år till en kostnad om 10 KSEK/ÅR.

I transaktionslistan presenteras även samlad data för:  

  • Vilka aktörer som är mest aktiva, i vilket geografiskt område, under vilken period och vilken typ av företag som gör affärer
  • Aktuell transaktionsvolym
  • Internationella investerare
  • Typer av aktörer
  • Geografisk fördelning och fördelning inom olika segment

Kontaktperson

Kontaktperson

Ta del av samtliga Newsecs marknadsrapporter

besök vår webbportal