Newsec Property Outlook Höst 2016

HÖST 2016

Bostadsmarknaden förändrar stadsbilden

Höst 2016

Nyckelinsikter

  • Urbanisering och efterfrågan på bostäder förändrar fastighetsmarknaden i våra större städer
  • Låga räntor och god tillgång till finansiering, volatila globala aktiemarknader och låga avkastningar på obligationsmarknaden bidrar till att nordiska fastigheter har stort intresse. 2016 kommer att visa nya rekordnivåer på investeringsmarknaden

Newsec Property Outlook är en kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa. Newsec ger sedan 2001 ut rapporten två gånger om året och den har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en översikt av Newsecs uppfattning om makroekonomiska tendenser och fastighetsbranschens utveckling.

Kontaktperson

Tidigare utgåvor

Newsec Property Outlook Läs mer
Newsec Property Outlook Läs mer
Newsec Property Outlook Läs mer
Newsec Property Outlook Läs mer
  • Newsec Property Outlook höst 2015 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2015 Läs mer
  • Newsec Property Outlook höst 2014 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2014 Läs mer
  • Newsec Property Outlook höst 2013 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2013 Läs mer