Newsec Property Outlook

HÖST 2018

En nordisk kärleksaffär?

Höst 2018

Internationella investeringar i nordiska länder har blivit allt viktigare under de senaste åren. Det har emellertid varit mindre känt att en ökande andel av dessa gränsöverskridande transaktioner tenderar att vara internordiska. I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook har vi analyserat hur gränsöverskridande transaktioner har utvecklats över tid.

Nyckelinsikter

  • Utländska investeringar i Norden har ökat de senaste åren. Internordiska investeringar har historiskt släpat efter andra gränsöverskridande investeringar men verkar nu vara på uppgång. För år 2018 estimeras det att internordiska investeringar kommer utgöra en större andel av transaktionsvolymen än andra internationella investeringar – under det  första halvåret 2018 stod internordiska investeraringar för 24 procent, och utom-nordiska investeraringar för 16 procent
  • Internordiska investeringar ökar och investerarna har tydliga preferenser som skiljer sig avsevärt från utom-nordiska aktörer. Utom-nordiska investerare har föredragit kärntillgångar som exempelvis kontor och detaljhandel, särskilt i huvudstäder. De mest attraktiva investeringarna bland nordiska investerare har inkluderat bostadsfastigheter i Köpenhamn och  svenska regionstäder, men också samhällsfastigheter och andra objekt utanför huvudstäderna är på uppgång

Newsec Property Outlook är en kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa. Newsec ger sedan 2001 ut rapporten två gånger om året och den har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en översikt av Newsecs uppfattning om makroekonomiska tendenser och fastighetsbranschens utveckling.

Kontaktperson

Tidigare utgåvor

Newsec Property Outlook Läs mer
Newsec Property Outlook Läs mer
Newsec Property Outlook Läs mer
Newsec Property Outlook Läs mer
  • Newsec Property Outlook höst 2015 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2015 Läs mer
  • Newsec Property Outlook höst 2014 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2014 Läs mer
  • Newsec Property Outlook höst 2013 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2013 Läs mer