Newsec Property Outlook Vår 2016

VÅR 2016

Vår 2016

Globala aktiemarknader har visat hög volatilitet under de första två månaderna 2016, och de svenska, tyska och amerikanska aktiemarknaderna, liksom de flesta andra marknader, visar en stark negativ trend sedan början av året. Det finns oro bland några investerare att osäkerheten på de globala börserna kommer att sprida sig över alla typer av investeringsmarknader framöver. Men vi tror att den kommersiella fastighetsmarknaden kommer att fortsätta att vara en intressant marknad att investera i under överskådlig framtid, trots en ganska lång trend med stigande fastighetspriser. Räntorna är historiskt låga och det finns gott om likviditet i systemet. Dessutom kommer centralbankerna inte att kunna öka räntorna avsevärt, eftersom detta skulle hämma den ekonomiska tillväxten.

Newsec Property Outlook är en kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa. Newsec ger sedan 2001 ut rapporten två gånger om året och den har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en översikt av Newsecs uppfattning om makroekonomiska tendenser och fastighetsbranschens utveckling.

Kontaktperson

Tidigare utgåvor

Newsec Property Outlook Läs mer
Newsec Property Outlook Läs mer
Newsec Property Outlook Läs mer
Newsec Property Outlook Läs mer
  • Newsec Property Outlook höst 2015 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2015 Läs mer
  • Newsec Property Outlook höst 2014 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2014 Läs mer
  • Newsec Property Outlook höst 2013 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2013 Läs mer