Newsec Property Outlook Vår 2017

VÅR 2017

En glödhet kontorsmarknad

Vår 2017

Newsec Property Outlook ger dig den senaste analysen av fastighetsmarknaden i norra Europa. I vårens utgåva kan du läsa om grundläggande analys av kontorsmarknaden och som går igenom effektivitetsförbättringar, konverteringar, specifika projekt, hyresnivåutvecklingen och förväntningar på framtiden.

Nyckelinsikter

 • Stigande global tillväxt - men betydande politisk osäkerhet
 • Fortsatt god tillväxt i Sverige - drivet av privat konsumtion och investeringsbehov 
 • Fortsatt låga räntor - men långsamt stigande
 • Högt sparande - brist på högavkastande alternativ

NYCKELINSIKTER

 1. Stigande global tillväxt - men betydande politisk osäkerhet
 2. Fortsatt god tillväxt i Sverige - drivet av privat konsumtion och investeringsbehov 
 3. Fortsatt låga räntor - men långsamt stigande
 4. Högt sparande - brist på högavkastande alternativ

Newsec Property Outlook är en kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa. Newsec ger sedan 2001 ut rapporten två gånger om året och den har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en översikt av Newsecs uppfattning om makroekonomiska tendenser och fastighetsbranschens utveckling.

 

Kontaktperson

Tidigare utgåvor

Newsec Property Outlook Läs mer
Newsec Property Outlook Läs mer
Newsec Property Outlook Läs mer
Newsec Property Outlook Läs mer
 • Newsec Property Outlook höst 2015 Läs mer
 • Newsec Property Outlook vår 2015 Läs mer
 • Newsec Property Outlook höst 2014 Läs mer
 • Newsec Property Outlook vår 2014 Läs mer
 • Newsec Property Outlook höst 2013 Läs mer
 • Newsec Property Outlook vår 2013 Läs mer