Newsec Property Outlook

Vår 2019

(Co-)working 9 to 5 – is that the new way to make a living?

Vår 2019

Delningsekonomi fortsätter att ta världen med storm, och co-working i synnerhet har under gått slående tillväxt under de senaste åren. Norden är inget undantag. Både lokala och internationella operatörer har valt att inrätta ett brett utbud i de nordiska och baltiska städerna. I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook har vi analyserat trenderna av co-working.

Nyckelinsikter

  • Kvadratmeterytan för co-working i Norden och Baltikum har vuxit med 36 procent på ett år (2017-2018). Det är en stark tillväxt som kommer att fortsätta med ytterligare 24 procent det kommande året (2018-2019).
  • Co-working som andel av den totala kontorsstocken kommer också att fortsätta växa, från 1,5 procent 2017 till omkring 2,5 procent under 2019.

Newsec Property Outlook är en kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa. Newsec ger sedan 2001 ut rapporten två gånger om året och den har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en översikt av Newsecs uppfattning om makroekonomiska tendenser och fastighetsbranschens utveckling.

Kontaktperson

Newsec Property Outlook Läs mer
Newsec Property Outlook Läs mer
Newsec Property Outlook Läs mer
Newsec Property Outlook Läs mer

Tidigare utgåvor av Newsec Property Outlook

  • Newsec Property Outlook höst 2015 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2015 Läs mer
  • Newsec Property Outlook höst 2014 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2014 Läs mer
  • Newsec Property Outlook höst 2013 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2013 Läs mer