Referenscase

KLP Vår målsättning är att certifiera byggnaden i ”Breeam in use - Excellent” samt att skapa ett modernt...
Folksam Folksam är en av Sveriges största fastighetsägare med en stor andel bostadsfastigheter. Som ett led i...
Kvarteret Giraffen Giraffen är ett köpcentrum omfattande ca 46 000 kvm i Kalmar. Med ny vision – Köpcentrumet som blir en...
Järntorget Under 2019 befann sig Järntorget under en förändringsfas där behovet av rekrytering och interimskonsluter var...
Green Street Advisors Newsec levererar heltäckande data över den svenska och nordiska fastighetsmarknaden kvartalsvis som är...
Lokalförsörjningsstrategi Newsec har sett över Karlskogahems fastighetsbestånd och tagit fram en lokalförsörjningsstrategi för bostäder...
Coop Coop Butiker & Stormarknader har varit, och befinner sig fortfarande, i en expansiv fas och förstärker sin...
SBB Newsec har hjälpt Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) med rekrytering och interimslösningar.
Hemfosa Fastigheter Hemfosa Fastigheter har mer än 400 fastigheter och är Sveriges näst största privata ägare av...
Project Care Newsec rådgav Trollängen Bostad och MTA Bygg i försäljningen av fyra nyproducerade äldreboenden i Göteborg,...
Johanneberg Newsec rådgav Privatpersoner i försäljningen av en i Göteborg centralt belägen bostadsfastighet.
Försäljning av samhällsfastighet i Malmö Newsec rådgav säljare vid Trianons förvärv av samhällsfastighet i Malmö
Kypedalen Newsec rådgav Willhem AB (publ) i försäljningen av 56 bostäder i Borås.
Stellar Newsec rådgav DWS i förvärvet av ett centrallager i Jönköping
Ormbunken Newsec rådgav privat aktör i försäljningen av sju bostadsfastigheter i centrala Örebro
Bromma Newsec rådgav privatperson i försäljningen av en bostadsfastighet i Bromma, Stockholm.
Bankeryd Newsec rådgav Addbrand Sweden AB i försäljningen av en modern lager- och produktionsfastighet i Bankeryd.
Autobond Newsec rådgav Møller Eiendom AS vid försäljningen av två toppmoderna bilanläggningar i Örebro och Västerås
Projekt Vesterhavet Newsec rådgav Gröna Skolfastigheter i förvärvet av Vesterhavsskolan i Falkenberg
Salix Newsec rådgav Cirkle K i försäljningen av 4 700 kvm byggrätter i centrala Stockholm