Referenscase

Järntorget Under 2019 befann sig Järntorget under en förändringsfas där behovet av rekrytering och interimskonsluter var...
Green Street Advisors Newsec levererar heltäckande data över den svenska och nordiska fastighetsmarknaden kvartalsvis som är...
Lokalförsörjningsstrategi Newsec har sett över Karlskogahems fastighetsbestånd och tagit fram en lokalförsörjningsstrategi för bostäder...
Coop Coop Butiker & Stormarknader har varit, och befinner sig fortfarande, i en expansiv fas och förstärker sin...
SBB Newsec har hjälpt Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) med rekrytering och interimslösningar.
Project Care Newsec rådgav Trollängen Bostad och MTA Bygg i försäljningen av fyra nyproducerade äldreboenden i Göteborg,...
Johanneberg Newsec rådgav Privatpersoner i försäljningen av en i Göteborg centralt belägen bostadsfastighet.
Försäljning av samhällsfastighet i Malmö Newsec rådgav säljare vid Trianons förvärv av samhällsfastighet i Malmö
Kypedalen Newsec rådgav Willhem AB (publ) i försäljningen av 56 bostäder i Borås.
Stellar Newsec rådgav DWS i förvärvet av ett centrallager i Jönköping
Ormbunken Newsec rådgav privat aktör i försäljningen av sju bostadsfastigheter i centrala Örebro
Bromma Newsec rådgav privatperson i försäljningen av en bostadsfastighet i Bromma, Stockholm.
Bankeryd Newsec rådgav Addbrand Sweden AB i försäljningen av en modern lager- och produktionsfastighet i Bankeryd.
Autobond Newsec rådgav Møller Eiendom AS vid försäljningen av två toppmoderna bilanläggningar i Örebro och Västerås
Projekt Vesterhavet Newsec rådgav Gröna Skolfastigheter i förvärvet av Vesterhavsskolan i Falkenberg
OX2 vindkraft Agerat exklusiv finansiell rådgivare till OX2 i samband med försäljningen av vad som kommer bli en av de...
Eken Newsec rådgav Atrium Ljungberg i förvärvet av en kontorsfastighet i Sundbyberg, Stockholm
Salix Newsec rådgav Cirkle K i försäljningen av 4 700 kvm byggrätter i centrala Stockholm
Diamonds Newsec rådgav Försäkringsbranschens Pensionskassa i försäljningen av två blandfastigheter och en skola belägna...
Risö Newsec rådgav privat aktör i försäljningen av 20 000 kvm byggrätter i Stockholm