Klamparen

KLP

Vår målsättning är att certifiera byggnaden i ”Breeam in use - Excellent” samt att skapa ett modernt kontorshus.

Bakgrund

Byggnaden uppfördes 1984-86 för Stockholms Tingsrätt, Sveriges största domstol. Den totala ytan är ca 29 000 kvm BTA och byggnaden består av totalt 9 våningar.

utmaning

Klamparen 10 är blåklassificerad av Stockholms stadsmuseum och har ett kulturhistoriskt värde vilket kräver noggrann planering och hänsyn i renovering och tillbyggnad. 

lösning och resultat

Syftet nu är att skapa ett modernt kontorshus och en mötesplats, med en mix av verksamheter som skapar värden för KLP, hyresgäster i huset och för de som vistas i området.

  • Sammanfattning Totalrenovering av fastigheten och utbyte av alla installationer
  • Plats Stockholm
  • Kund KLP
  • Status Pågående
  • Våra tjänster Byggherreombud, Ekonomicontoller, Arkitektur
Mikael Lockner Head of Project, Newsec Property Asset Management in Sweden +46 739 44 42 08