Bankeryd

Newsec rådgav Addbrand Sweden AB i försäljningen av en modern lager- och produktionsfastighet i Bankeryd

Newsec agerade exklusiv rådgivare till Addbrand Sweden AB i försäljningen av en lager- och produktionsfastighet som omfattar en area om 7 345 fördelade på lager, produktion och kontor. Newsec bedrev en semi-bred försäljning mot ett femtiotal investerare.

  • Sammanfattning Säljrådgivning omfattande en lager- och produktionsfastighet i Bankeryd
  • Plats Bankeryd, Jönköping
  • Kund Addbrand Sweden AB
  • Status 2021
  • Våra tjänster Capital markets

Kontaktperson

Jan Engblom Associate Director, Capital Markets +46 737 22 61 90