Ingen rekrytering är den andra lik

Rekrytering & interimslösningar

Bakgrund

Coop Butiker & Stormarknader har varit, och befinner sig fortfarande, i en expansiv fas och förstärker sin organisation över flera regioner. Därför vände man sig till Newsec för hjälp med att hitta rätt kompetens.

Newsec har hittills hjälpt oss att rekrytera både Etableringsansvarig och Projektledare. Vi upplevde att de kunnigt satte sig in i våra behov och var lyhörda för våra önskemål. De vågade och hade kompetensen att söka och tänka brett och kom med en bra bredd på kandidater som möjliggorde för oss att hitta rätt personer. Vi uppskattade också att de lade stor vikt vid att skapa en bra relation med kandidaterna och löpande höll dem informerade om status i processen. Kort sagt vi upplevde att vi fick professionellt stöd och hjälp i att hitta rätt personer till våra tjänster Anders Rovér, Chef Struktur & Etablering, Coop Sverige

Utmaning

Newsecs inledande uppdrag gick ut på att rekrytera en etablerare och en byggprojektledare till teamet i Stockholm. 

Coop har därefter återkommit med ytterligare två rekryteringsförfrågningar.

Lösning och resultat

Nyckeln till effektiva och lyckade processer är en nära dialog och en förståelse för kundens behov. Detta har fungerat mycket bra i samarbetet med Coop där vi fungerat som rådgivare såväl som leverantör. Efter två lyckade rekryteringar fick Newsec fortsatt förtroende med två nya uppdrag som pågår under hösten 2018: att rekrytera en Chef för Hyresgästrepresentation och en Hyresgästförhandlare.

  • Sammanfattning Newsec har hjälpt Coop med rekryteringslösningar
  • Plats Stockholm
  • Kund Coop
  • Status 2017, löpande
  • Våra tjänster Rekryteringslösningar

Kontaktperson

Henrik Hemminger Head of Recruitment & Interim Solutions, Newsec Advisory in Sweden
Helena Salomonsson Area Manager, Newsec Advisory in Sweden +46 708 19 69 26