Da Vinci

Capital Markets

Newsec rådgav Heimstaden i den största fastighetstransaktionen i Danmarks historia

Newsec initierade transaktionen mellan Niam och Heimstaden som kom att bli den största fastighetstransaktionen i Danmarks historia. Transaktionen omfattade bolaget HD Ejendomme som vid försäljningstillfället inkluderade 6 237 bostäder (594 400 kvm) och 35 kommersiella enheter (182 700 kvm). Totala hyresintäkterna för bostäderna uppgick till 824 miljoner kronor, varav 52 miljoner kronor avsåg enheter under uppförande.

Newsec agerade exklusiv transaktionsrådgivare till Heimstaden som förvärvade portföljen från Niam. Slutgiltig köpeskilling uppgick till 16,5 miljarder kronor.

  • Sammanfattning Köprådgivning avseende 6 237 bostäder och 35 kommersiella enheter
  • Plats Danmark
  • Kund Heimstaden
  • Status Q4 2020
  • Våra tjänster Capital Markets

Kontaktperson

Dan Sandstedt Head of Capital Markets, Newsec Advisory in Sweden +46 708 24 40 94