Diamonds

Capital Markets

Newsec rådgav Försäkringsbranschens Pensionskassa i försäljningen av två blandfastigheter och en skola belägna i centrala Stockholm

Newsec agerade exklusiv rådgivare till Försäkringsbranschens Pensionskassa i försäljningen av en skola och två blandfastigheter i centrala Stockholm. Portföljen omfattar en area om drygt 8 500 kvadratmeter och består av 20 % bostäder, 40 % skola och 40 % kontor och handel.

Newsec bedrev en semi-bred försäljning mot ett hundratal investerare vilket resulterade i tre separata styckesförsäljningar. Slutgiltig köpeskilling motsvarar toppnivåer för samtliga fastigheter.

  • Sammanfattning Säljrådgivning omfattande en skolfastighet och två blandfastigheter bestående av kontor och bostäder
  • Plats Stockholms innerstad
  • Kund Försäkringsbranschens Pensionskassa
  • Status Q2 & Q3 2021
  • Våra tjänster Capital Markets

Kontaktperson

Dan Sandstedt Head of Capital Markets, Newsec Advisory in Sweden +46 708 24 40 94