Hasslum

Newsec rådgav Skeppsviken Förvaltning i försäljningen av fyra industrifastigheter belägna i Skövde

Newsec agerade exklusiv rådgivare till Skeppsviken Förvaltning i försäljningen av fyra industrifastigheter belägna i Hasslums industriområde i Skövde. Portföljen omfattar en uthyrbar area om drygt 12 300 kvadratmeter och består av 35 % lager, 35 % kontor och 30 % butik och verkstad.

Newsec bedrev en semi-bred försäljning med kontakter mot såväl lokala, regionala samt nationella investerare. Försäljningen av fastigheterna genomfördes via bolagsöverlåtelse. Fastigheternas samlade slutgiltiga köpeskilling motsvarar nya toppnivåer.

  • Sammanfattning Säljrådgivning avseende en fastighetsportfölj innehållandes fyra industrifastigheter
  • Plats Skövde
  • Kund Skeppsviken Förvaltning
  • Status Q4 2020
  • Våra tjänster Capital markets

Kontaktperson

John Wånsander Associate Director, Capital Markets +46 730 21 83 14