Järntorget

Bakgrund

Järntorgets kärnverksamhet är bostadsutveckling, från markförvärv till överlämning av färdiga bostäder. Den övergripande målsättningen är att vara en värdeskapande stadsbyggare och det är därmed viktigt att bostäderna bidrar till en attraktiv och levande stadsmiljö.

Utmaning

Järntorget befann sig i en förändringsfas under 2019 och skulle rekrytera in ett stort antal personer till organisationen. Newsec hjälpte till med dessa rekryteringar och under tiden fanns behov av att komplettera verksamheten med tillfälliga interimskonsulter.

Lösning och Resultat

Genom att hyra in två projektchefer under rekryteringsprocessen kunde Järntorget behålla tempo och säkerställa kvalitet i pågående projekt.

När det snabbt uppstod ett behov av projektchefer så kontaktade vi Newsec för att se vilka interimslösningar de kunde erbjuda. Vi fick hjälp direkt och intervjuer med kandidater ordnades av Newsec inom några dagar. En vecka senare hade vi två personer på plats som båda var väldigt kompetenta. Nu, åtta månader senare, är båda kvar som konsulter. Hugo Dammert, Affärsområdeschef, privatmarknad
  • Sammanfattning Newsec har hyrt ut två seniora konsulter
  • Plats Stockholm
  • Kund Järntorget
  • Status 2019/2020
  • Våra tjänster Interimslösningar

Kontaktperson

Henrik Hemminger Head of Recruitment & Interim Solutions, Newsec Advisory in Sweden
Helena Salomonsson Area Manager, Newsec Advisory in Sweden +46 708 19 69 26