Johanneberg

Newsec rådgav privatpersoner i försäljningen av en bostadsfastighet i centrala Göteborg

Newsec agerade exklusiv rådgivare till privatpersoner i försäljningen av en bostadsfastighet i centrala Göteborg. Fastigheten omfattar en area om drygt 1 197 kvadratmeter och består av 100 % bostäder. Ytterligare utvecklingsmöjligheter utav fastigheten möjliggörs av oinredd vind.

Newsec bedrev en smal försäljning mot ett tiotal investerare vilket resulterade i en mycket lyckad och bra försäljningsprocess. Slutgiltig köpeskilling motsvarar toppnivåer för området.

  • Sammanfattning Säljrådgivning omfattande en bostadsfastighet bestående av 1 197 kvm bostäder med utvecklingsmöjligheter.
  • Plats Göteborgs innerstad
  • Kund Privatpersoner
  • Status Q1/Q2 2021
  • Våra tjänster Capital markets

Kontaktperson

Daniel Åkfors Associate Director, Capital Markets +46 761 45 28 58