Lokalförsörjningsstrategi

Karlskogahem

Bakgrund

Karlskogahem var i behov av rådgivning i frågan om att kunna möta behovet av fastigheter som dagens och framtidens invånare i Karlskoga ställer på bolaget. Därav skulle en revision av Karlskogahems befintliga fastighetsbestånd tas fram. Utredningen skulle även resultera i en lokalförsörjningsstrategi som redovisade det framtida behovet av gruppboenden inom Socialförvaltningen och bostäder. Karlskogahem valde Newsec som deras strategiska rådgivare.

Lösning och resultat

Under hösten 2019 samarbetade Newsec tillsammans med Karlskogahem och levererade en lokalförsörjningsstrategi som innehöll förslag på effektiviseringsåtgärder sett till fastigheternas förvaltning och ägande. En analys av hyresnivåer och bostadsköer genomfördes och resulterade i tydliga rekommendationer för hur dessa samt bostadsmarknaden i Karlskoga generellt sett kan effektiviserats.

Rapporten från Newsec ger oss ett bra stöd i vårt fortsatta arbete i att bygga framtidens Karlskoga. Urban Linder, VD Karlskogahem
  • Sammanfattning Newsec har sett över Karlskogahems fastighetsbestånd och tagit fram en lokalförsörjningsstrategi för bostäder och gruppboenden inom socialförvaltningen.
  • Plats Karlskoga
  • Kund Karlskogahem
  • Status 2019, avslutat
  • Våra tjänster Strategisk Analys