Lokalförvaltningen

Göteborg

Bakgrund

Lokalförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, anpassa och förvalta lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Lokalförvaltningen är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. Varje dag är 150 000 göteborgare verksamma i skolor, förskolor, kontor och äldreboenden som vi sköter om.

Utmaning

Under en organisationsförändring och ett samtidigt behov av att rekrytera fler enhetschefer valde Lokalförvaltningen att stötta upp verksamheten med en interimskonsult från Newsec. Målet med inhyrningen var att säkerställa hög kvalitet i verksamheten och lägga en bra grund för de enhetschefer som skulle rekryteras in.

Lösning och Resultat

Newsec hjälpte Lokalförvaltningen att snabbt få en kompetent resurs på plats. Med en inhyrd konsult kunde Lokalförvaltningen säkerställa leveransen gentemot hyresgästerna. De fick även tid att fokusera på rekryteringsprocesserna och kunde undvika att hasta igenom rekryteringen.

Sedan 2017 har Newsec hjälpt Lokalförvaltningen med konsultlösningar. Det Lokalförvaltningen uppskattar är Newsec’s goda nätverk med interimskonsulter. Konsulterna som presenteras är erfarna och kunniga vilket har resulterat i effektiv leverans.

  • Sammanfattning Newsec har hyrt ut en senior konsult under omorganisering och rekryteringsprocess
  • Plats Göteborg
  • Kund Lokalförvaltning
  • Status 2019/2020
  • Våra tjänster Interimslösningar

Kontaktperson

Henrik Hemminger Head of Recruitment & Interim Solutions, Newsec Advisory in Sweden
Helena Salomonsson Area Manager, Newsec Advisory in Sweden +46 708 19 69 26