Project Care

Newsec rådgav Trollängen Bostad och MTA Bygg i försäljningen av fyra nyproducerade äldreboenden i Väst- och Sydsverige.

Newsec agerade exklusiv rådgivare till Trollängen Bostad och MTA Bygg i försäljningen fyra nyproducerade äldreboenden i Göteborg, Halmstad, Kävlinge och Trelleborg. Portföljen omfattar en area om ca 20 400 kvadratmeter och utgörs uteslutande av äldreboenden. Fastigheterna är fullt uthyrda till hyresgästen Attendo och den genomsnittliga avtalstiden uppgår till drygt 12 år.

Newsec bedrev en semi-bred försäljning mot ett tjugotal investerare med stort intresse från flera aktörer. Slutgiltig köpeskilling resulterade i rekordnivåer för kategorin äldreboenden.

  • Sammanfattning Säljrådgivning omfattande fyra nyproducerade äldreboenden
  • Plats Göteborg, Halmstad, Kävlinge och Trelleborg
  • Kund Trollängen Bostad och MTA Bygg
  • Status Q2-Q3 2021
  • Våra tjänster Capital markets

Kontaktperson

Nadia Sylvén Director / Partner, Capital Markets +46 708 80 31 39