En av Europas största vindparker

Capital Markets

Projekt Valhalla

Bakgrund

OX2 är en ledande projektör av vindkraft med ett track-record av närmare 1600 MW. OX2 utvecklar, bygger och driver vindkraftparker för olika investerare. Varje projekt optimeras både tekniskt och finansiellt genom att via ett investment case attrahera det konkurrenskraftigaste kapitlet. Projekt Valhalla är OX2s hittills största vindkraftsprojekt och kommer att bli ett av Europas största när det är färdigbyggt.

mandat

Newsec agerade exklusiv finansiell rådgivare till OX2 i försäljningen av Projekt Valhalla som kommer innefatta 85 vindkraftverk med en total installerad effekt om cirka 357 MW. Newsecs mandat inkluderade att driva M&A processen samt att strukturera investment-caset innefattande bland annat kraftköpsavtal och lånefinansiering. Projekt Valhalla är Newsecs nionde mandat för OX2 och den tredje transaktionen med OX2 och Aquila Capital.

  • Sammanfattning Newsec har agerat exklusiv finansiell rådgivare till OX2 i samband med försäljningen av vad som kommer bli en av de största landbaserade vindparkerna i Europa.
  • Plats Bollnäs och Ockelbo kommun
  • Kund OX2
  • Status 2017, projekt färdigställt 2020
  • Våra tjänster Capital Markets

Kontaktperson

Omid Ashrafi Head of Infrastructure & Energy, Newsec Advisory in Sweden +46 708 44 30 62