• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Digitalisera fastigheter

Digitalisering är en förutsättning för en hållbar byggd miljö och möjliggör kostnadskontroll och investeringsvägledning baserad på data.

Digitalisera fastigheter

Digitalisering av fastighetssektorn är både en ekonomisk nödvändighet och en vital del för att uppnå globala hållbarhetsmål.

Newsec ger dig verktygen för att planera, designa och leverera en digital byggnad som täcker allt från energisystem till logistik, leveranser och mobilitetstjänster. Vi använder etablerade teknologier och beprövade plattformar för att leverera en digital strategi som tar hela det digitala ekosystemet i beaktande.

Vill du dra nytta av alla fördelar med att digitalisera din fastighet? Saknar du tid och resurser för att få ut det bästa av digitaliseringen, fatta rätt beslut och välja rätt tekniska lösningar?

Med vår infrastruktur och övervakning kan fastighetsägare få datadriven analys med insikter om kostnader och energiförbrukning, möjligheter till förbättringar samt möjligheter till effektiv batteri- och laddningsinfrastruktur.

För att förenkla övervakning och effektivitetsåtgärder skapar vi en digital tvilling, en digital kopia och datamodell av en fastighet.

Vill du veta mer?

Christoffer Börjesson

Christoffer Börjesson
Managing Director, Digital Accelerator
christoffer.borjesson@newsec.com
+46 70 274 00 05