• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Investera i förnybar energi och reala tillgångar

Investera i förnybar energi och reala tillgångar

Att övergå till förnybara energikällor är avgörande för att hantera klimatförändringarna. Norden och Baltikum är en av världens mest dynamiska marknader för förnybar energi, utan behov av subventioner. Regionen är en ledande exportör av ren energi och pionjär inom elektrifiering av nyckelindustrier.

Newsec Energy Transition (ETS) är ledande på den nordiska marknaden för förnybar energi och spelar en avgörande roll i regionens övergång till hållbara energikällor. Med lång erfarenhet inom energiomställning och expertis i flera förnybara teknologier som land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, vattenkraft, biobränslen och energilagring, har vi sedan 2007 rådgivit till exempel vid ungefär en tredjedel av all installerad vindkraftskapacitet i Norden.

Vi erbjuder strategisk rådgivning till aktörer på både köp- och säljsidan. Vår expertis omfattar stark M&A-kunskap, projektfinansiering och en djup förståelse för energimarknaden. Detta gör det möjligt för oss att fortsätta påverka den dynamiska och ständigt föränderliga energimarknaden.

Newsec Energy Transition arbetar nära med utvecklare, oberoende elproducenter, energibolag, industriföretag, investeringsfonder och institutionella investerare. Vårt mål är att driva energiomställningen framåt genom att erbjuda lösningar som kombinerar industriell och finansiell kompetens med innovativa strukturer för eget kapital, skuldfinansiering och avtal om kraftköp (PPA)

För mer information besök: Newsec Energy Transition

Kontaktpersoner

Kontakta oss gärna för mer information.

Omid Ashrafi

Omid Ashrafi
Managing Director & Managing Partner, Energy Transition
omid.ashrafi@newsec.com
+46 708 44 30 62