CAPITAL MARKETS

Expert på fastighetstransaktioner

Newsec genomför årligen hundratals fastighetstransaktioner och i en sådan process är en av de största framgångsfaktorerna att vända sig till rätt del av marknaden. Newsec kan genom ett unikt nätverk och god kännedom säkerställa att alla lämpliga potentiella aktörer involveras – vare sig det handlar om att köpa en fastighet eller att sälja en fastighet.

Newsec har en unik och heltäckande kundportfölj av såväl nationella som nordiska institutioner, privata fastighetsägare och investerare. Genom samarbetet med BNP Paribas Real Estate kompletteras Newsecs köpdatabas med europeiska såväl som globala intressenter.

Newsec är den främsta aktören inom fastighetsrådgivning i norra Europa och är varje år involverade i flera av de allra största fastighetstransaktionerna. Vi erbjuder ett team av mycket engagerade, initierade och affärsdrivna personer som alltid strävar efter att maximera våra kunders intressen vid en transaktion.

  • Dedikerat team Vi erbjuder en stark laganda, låg personalomsättning och en kombination av erfarna experter och unga talanger
  • Stort nätverk Tack vare god marknadskännedom och ett stort nätverk både inom och utanför Sverige, kan vi vara din partner genom hela investeringscykeln
  • No 1 inom infrastruktur Sedan 2007 har Newsec varit den ledande rådgivaren inom infrastruktur och energitransaktioner med mer än 40 genomförda transaktioner till ett totalt värde av mer än 25 miljarder kronor

Infrastruktur & Energi

Sedan 2007 är Newsec en ledande transaktionsrådgivare inom infrastruktur och energi med över 40 genomförda transaktioner till ett totalt värde om mer än SEK 25 miljarder. Tidigare transaktioner inkluderar några av de största vindkraftsaffärerna i Europa och ett flertal internationellt uppmärksammade landmärkestransakioner för denna sektor.   Fokus ligger primärt på M&A rådgivning vid försäljningar av bolag och projekt i olika utvecklingsskeden och via olika affärsmodeller. Newsec har även i struktureringen av dessa affärer en unik erfarenhet av kraftförsäljningsavtal, så kallade PPAs. Newsec har varit rådgivare i transaktioner där PPAs har strukturerats med motparter såsom Google, Norsk Hydro samt ett flertal stora elbolag.  

Newsec har ett starkt internationellt investerarnätverk av institutionella investerare samt industriella aktörer såsom kraftproducenter. Newsec har  en, på den nordiska marknaden, unik kombination av finansiell och industriell kompetens.

Finansiering

Newsec erbjuder finansieringsrådgivning kopplat till exempelvis bank- och obligationsfinansiering, juniora produkter och mezzaninelån, eller olika working capital-lösningar.

Newsecs mål är att bidra till finansieringsupplägg som skapar mervärde genom att hjälpa kunder ur flera perspektiv, vare sig det handlar om att se över en befintlig finansieringsstruktur eller att bistå vid förvärvsfinansiering. Vi tar hänsyn till helheten och de många komponenter som samspelar för att bilda värdeskapande upplägg. För oss är räntemarginaler, covenanter och amorteringsstrukturer viktiga parametrar för att hitta så bra lösningar som möjligt givet kundens investeringshorisont och riskbenägenhet.

Referenscase

Fastigheter till salu

Om vissa mindre och medelstora objekt i Syd- och Västsverige finns det information via digitala annonser. De flesta större fastigheter och mer komplexa projekt som vi jobbar med visas inte på hemsidan. Vänligen kontakta oss för mer information kring dessa.

VI HAR ETT STORT NÄTVERK - lokalt, regionalt och internationellt

Newsecs lokala, regionala och internationella köpdatabas skapar värde för er som kund. Genom vårt partnerskap med BNP Paribas Real Estate når vi också en bredare europeiska och global intressentgrupp.

0
medarbetare
0 MDKR
transaktioner
0
utförda affärer

Har du frågor om capital markets?

Dan Sandstedt Head of Capital Markets, Newsec Advisory in Sweden +46 708 24 40 94
Mattias Andersson Head of Capital Markets Mid Cap, Newsec Advisory in Sweden +46 705 24 18 89
Mats Karlsson Head of Debt Capital Markets, Newsec Advisory in Sweden +46 701 80 27 67
Omid Ashrafi Head of Infrastructure & Energy, Newsec Advisory in Sweden +46 708 44 30 62
Värdering Läs mer
Strategisk analys Läs mer
Uthyrning Läs mer
Corporate Real Estate Läs mer
Rekrytering & interimslösningar Läs mer
Public Affairs Läs mer