Fastighetsfinansiering

Expert på finansiering

Newsec erbjuder finansieringsrådgivning kopplat till exempelvis bank- och obligationsfinansiering, juniora produkter och mezzaninelån, eller olika working capital-lösningar i hela Sverige.

Newsecs mål är att bidra till finansieringsupplägg som skapar mervärde genom att hjälpa kunder ur flera perspektiv, vare sig det handlar om att se över en befintlig finansieringsstruktur eller att bistå vid förvärvsfinansiering.

Vi tar hänsyn till helheten och de många komponenter som samspelar för att bilda värdeskapande upplägg. För oss är räntemarginaler, covenanter och amorteringsstrukturer viktiga parametrar för att hitta så bra lösningar som möjligt givet kundens investeringshorisont och riskbenägenhet.

Sedan 1994 har Newsec arbetat med finansieringsrådgivning. Tack vare vår långa erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa våra kunder finna den bästa finansieringslösningen för varje situation vilket är avgörande för affärens framgång.

Nyligen genomförda affärer

Har du frågor om transaktionsrådgivning?

Dan Sandstedt Head of Capital Markets, Newsec Advisory in Sweden +46 708 24 40 94
Mattias Andersson Head of Capital Markets Mid Cap, Newsec Advisory in Sweden +46 705 24 18 89
Mats Karlsson Head of Debt Capital Markets, Newsec Advisory in Sweden +46 701 80 27 67
Värdering Läs mer
Strategisk analys Läs mer
Uthyrning Läs mer
Corporate Real Estate Läs mer
Rekrytering & interimslösningar Läs mer
Public Affairs Läs mer