Uthyrning

Leasing

Fyller vakanser och hittar lokaler

Newsecs uthyrningsteam hjälper er att fylla era vakanser. Genom att arbeta med en kvalitetssäkrad uthyrning i tre faser kan vi analysera fastighetens förutsättningar, marknadsföra mot relevanta målgrupper och hitta rätt hyresgäst för era behov.

Vi hjälper också till med avtalsförhandling, omförhandling av avtal och fastighetsutveckling för att kunna omvandla och hyra ut befintliga kontor eller skapa bättre förutsättningar för uthyrning av kommersiella lokaler. Allt för att uppnå slutmålet om en fullt uthyrd fastighet och ett ökat värde.

Vår omfattande marknadsnärvaro gör att vi kan erbjuda er god kännedom om företag som söker nya lokaler.

  • Hög kvalitet En kvalitetssäkrad och uthyrningsprocess gör det möjligt för oss att hitta rätt hyresgäster för era behov
  • Värdeskapande Genom marknadsanalyser, strategi och intressentprofilering skapar vi värde i er fastighet
  • Bred marknadsnärvaro Vår breda marknadsnärvaro gör att vi kan erbjuda god kännedom om företag som letar efter nya lokaler

Referenscase

0
medarbetare
0 M KVM
tecknade avtal
0
länder

Har du frågor om uthyrning?

Anders Jörnsköld Head of Leasing & Corporate Solutions, Newsec Advisory in Sweden +46 708 24 40 10
Marie Eriksson Head of Leasing, Newsec Property Asset Management in Sweden +46 768 71 50 08
Capital Markets Läs mer
Värdering Läs mer
Strategisk analys Läs mer
Corporate Solutions Läs mer
Rekrytering & interimslösningar Läs mer
Public Affairs Läs mer