Hyresbedömning och Omförhandling

Vi hjälper er att uppnå bästa möjliga hyresnivåer

Är ni osäkra på om ni erbjuder marknadsmässiga hyresvillkor eller är i behov av assistans i omförhandling mot hyresgäster? Vi hjälper er att granska, konkurrensutsätta och förhandla fram de bästa möjliga villkoren. Med Newsec vid er sida sitter ni säkert.

Tack vare vår breda geografiska plattform med över 600 medarbetare i Sverige har vi expertkunskap om hela marknaden och kan hjälpa er att nå era mål oavsett var i Sverige ni bedriver er verksamhet.

Vad innebär en hyresbedömning?

För dig som fastighetsägare ger en hyresbedömning en överblick av den marknadsmässiga hyresnivån med hänsyn till hyrespåverkande egenskaper som exempelvis typ av lokal, storlek, läge samt skick.

En hyresbedömning har många användningsområden både för internt och externt bruk. För dig som fastighetsägare får du en gedigen överblick av hur de hyresvillkor ni erbjuder era hyresgäster står sig i jämförelse med resterande del av marknaden. Om ni inte känner er nöjda med de villkor ni har idag, kan våra experter hjälpa er förhandla fram och förbättra era hyresvillkor.

Hyresbedömningar användas även ofta som underlag inför nyuthyrning, omförhandlingar, juridiska tvister, kreditgivningsbeslut eller transaktioner.

Hör av er så berättar vi mer.

Kontakta oss

Ellen Reichard Head of Leasing, Newsec Property Asset Management in Sweden +46 73 41 00 666
Matilda Öberg Head of Corporate Real Estate, Newsec Advisory in Sweden +46 707 94 07 98

Andra tjänster

Fastighetsutveckling och Användningsstrategi Läs mer
Kommersiell och Uthyrningsstrategi Läs mer
Marknadsundersökning Läs mer
Uthyrning Läs mer
Hyresbedömning och Omförhandling Läs mer