Marknadsundersökning

En hjälpande hand mot marknaden

Behöver ni underlag kring hur marknaden ställer sig till er tänkta fastighets- och lokalutveckling? Vi hjälper er att fånga upp marknadens respons och undersöka om efterfrågan finns inom en viss eller flera målgrupper.

Som Sveriges största fastighetsrådgivare med över 600 medarbetare i Sverige, kan vi genom vårt breda nätverk och gedigna kunskap om marknaden säkerställa att vi når era mål.

Vad ingår I en marknadsundersökning?

En marknadsundersökning anpassas alltid efter kundens behov vilket innebär att vi kommer vi att utforma undersökningen därefter. Återkommande komponenter är ofta kommersiell kartläggning av omgivningen, aktiv dialog med utvalda segment och potentiella målgrupper samt bedömning om marknadshyresnivåer.

Hör av er så berättar vi mer.

Kontakta oss

Ellen Reichard Head of Leasing, Newsec Property Asset Management in Sweden +46 73 41 00 666
Matilda Öberg Head of Corporate Real Estate, Newsec Advisory in Sweden +46 707 94 07 98

Andra tjänster

Fastighetsutveckling och Användningsstrategi Läs mer
Kommersiell och Uthyrningsstrategi Läs mer
Marknadsundersökning Läs mer
Uthyrning Läs mer
Hyresbedömning och Omförhandling Läs mer