• Vårt erbjudande
 • Insights
 • Karriär
 • Press & nyheter
 • Om oss

Hyresgäst Lokaler

Bra att veta för dig som hyr lokal

Andrahandsuthyrning och överlåtelse

Andrahandsuthyrning eller överlåtelse av hyreskontrakt får inte ske utan tillstånd från er förvaltare. Skall ni hyra ut er lokal i andra hand är det viktigt att ni som förstahandshyresgäst momsregistrerar er som hyresvärd. Kopia från skattemyndigheten avseende denna registrering skall lämnas till er hyresvärd tillsammans med kopia på det andrahandsavtal som ni tecknar med er hyresgäst.

Verksamheten i lokalen får enbart bedrivas enligt hyresavtalet med förstahandshyresgästen om inte annat är överenskommet med er förvaltare. Som förstahandshyresgäst är ni vår kontaktperson i alla ärenden och är ansvarig för lokalkontraktet.

Vid överlåtelse av ert lokalhyreskontrakt till annan näringsidkare skall Newsec godkänna ny hyresgäst samt den verksamhet som skall bedrivas i lokalen.

Information om hur ni kommer i kontakt med er förvaltare hittar ni i det informationsblad som finns i er entré, ert trapphus eller i er hiss.

Bygglov

För att få tillstånd att sätta upp en fasadskylt på en fasad eller sätta upp en tillfällig uteservering krävs godkännande från hyresvärden och ett av kommunen godkänt bygglov. Information om hur ni kommer i kontakt med er förvaltare hittar ni i det informationsblad som finns i er entré, ert trapphus eller i er hiss.

Hyresbetalningar

Enligt ert hyreskontrakt ska hyran betalas och vara Newsec/hyresvärden tillhanda utan anfordran sista vardagen före varje kalendermånads början alt. kalenderkvartals början genom insättning på angivet konto enligt hyreskontraktet. Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader mm. Om ni saknar hyresavi eller uppgifter om betalning kontakta din förvaltare.

Uppsägning av lokal

Det finns två olika typer av uppsägningar: uppsägning för villkorsändring och uppsägningar för avflyttning.

Det är mycket viktigt att det vid uppsägning tydligt framgår vilken typ av uppsägning ni gör. Antigen gör ni en uppsägning för villkorsändring eller för avflyttning, en uppsägning kan inte innehålla båda dessa alternativ. I en uppsägning skall följande framgå:

 • Fastighetsägarens namn
 • Lokalens adress
 • Ert avtalsnummer
 • Uppsägning per datum

Vid uppsägning för villkorsändring skall de villkor framgå som ni önskar skall gälla för fortsatt hyrning. Vid uppsägning för avflyttning skall detta tydligt framgå i uppsägningen. Uppsägningen skall undertecknas av behörig firmatecknare.

Kontraktets löptid respektive uppsägningstid framgår av första sidan på lokalhyresavtalet.

Glöm inte att även säga upp förrådsavtal, parkeringsavtal etc som finns i anslutning till den lokal ni flyttar ifrån. Uppsägning av dessa avtal sker på samma sätt som för hyresavtalet.

Andra praktiska saker som behöver göras:

 • Beställning av nya trycksaker såsom visitkort, brevpapper, kuvert, etc.
 • Teckna avtal för larm, bevakning, kontorsförråd och parkering
 • Flyttstädning av den gamla lokalen

Flyttbolag

Kontakta flyttbolag och tag dem till ert befintliga kontor för att ge dem en bild av omfattning och typ av flytt de skall offerera.

Telefon

Beställ flyttning av era telefonabonnemang. Byter ni telefonnummer, kom ihåg att beställa hänvisning från era tidigare nummer.

Post

Kontakta Svensk adressändring för ändring av adress, www.adressandring.se Observera att för företag krävs att firmatecknare lämnar in personligt undertecknad adressändring hos det lokala postkontoret. Meddela även era nya kontaktuppgifter såsom adress, telefon och fax till bank, försäkringsbolag, leverantörer (både post- och besöksadress) etc.

Elabonnemang

Avsluta ert elabonnemang i er gamla lokal samt teckna ett nytt på er nya lokal.

Hyresavtal

Nycklar

Tillgång till era lokaler

Elabonnemang

Garage

Ombyggnation i lokal

Källsortering

Trivsel