Förvärv

Genom att bli en del av Newsec erbjuder vi ert företag en möjlighet att fortsätta utvecklas och växa – för er affär, kunder och anställda.

När verksamheter växer är det vanligt att entreprenörer fortsätter sin resa tillsammans med en partner. Oavsett om bakgrunden är generationsskifte, realisering av värde eller att accelerera företagets tillväxt är Newsec den ideala partnern för er verksamhet, anställda och kunder.

Vad vi erbjuder

Newsec är en engagerad ägare med målet att vara en ideal långsiktiga partner för er verksamhet. Som det ledande förvaltningsbolaget i norra Europa har vi resurser och erfarenhet att stödja förvärvade bolag att uppnå hållbar tillväxt och lönsamhet.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att framgångsrikt förvärva och integrera verksamheter, där vi har ett stort fokus på att skapa ett attraktivt långsiktigt hem för anställda och kunder. Tillsammans med oss kommer ni och era anställda att vara en del av en organisation som präglas av en kultur som drivs av innovation och entreprenörskap, med frihet under ansvar, korta beslutsvägar och effektiv styrning. Vi på Newsec är stolta över att våra anställda trivs hos oss, vilket visat sig genom att vi utnämnts till ett ”Great Place to Work” 10 år i rad.

Som en del av Strongholdkoncernen erbjuder vi ett differentierat och starkt värdeerbjudande med stor kunskap inom fastighetsindustrin och teknologi, tillgång till kapital, extensivt nätverk och oslagbar kunskap om marknaderna i norra Europa.

Vad vi söker

Newsec är på en stark tillväxtresa med en väldefinierad strategi för ytterligare tillväxt och förstärkning av vårt erbjudande. Förvärv är en viktig del av vår tillväxtstrategi och vi letar kontinuerligt efter entreprenörer, företagsledare och ägare av välskötta företag med stark närvaro på sina marknader.

Vi söker:

  • Tjänsteföretag, inklusive förvaltning, rådgivning och tech till fastighetsindustrin
  • Närvaro i norra Europa, gärna med stark lokal förankring
  • Bevisad affärsmodell
  • Långvariga och starka
  • Tilläggsförvärv: utvärdering utifrån strategisk rational, inget omsättningskrav
  • Plattformsförvärv/nytt affärsområde: företag med omsättning över 100 MSEK
  • Dokumenterad lönsamhet

Vi utvärderar företag utifrån deras meriter och kan genomföra förvärv även om inte alla kriterier ovan är uppfyllda om det finns andra attraktiva strategiska och/eller finansiella möjligheter.

Vi önskar förvärva en majoritetsandel av företaget. Typiskt brukar vi förvärva 70 % av aktierna med en option om att öka vårt ägande till 100 % efter en period om 2–5 år. Vi tycker att detta skapar en attraktiv modell för att uppnå gemensamma intressen, målsättningar och att skapa värde tillsammans. Genom vårt ägarskap tar vi en aktiv roll, bidrar med strategisk inriktning och är en katalysator för utveckling och tillväxt.

Vi är alltid intresserade av nya förvärv. Kontakta oss för en öppen dialog om en gemensam framtid tillsammans.

Exempel på intressanta affärsområden och tjänster

Tillgångsförvaltning
Kommersiell förvaltning
Ekonomisk förvaltning
Teknisk förvaltning
Teknisk fastighetsdrift
Projekt & projektering
Hyresgästtjänster
Byggnadsautomatisering
Energi & hållbarhet

Kontakta oss

Alexander Molander Investment Director, Stronghold +46 707 824 694
Eric Johansson Chief Business Officer, Head of PAM & Managing Director at PAM in Sweden +46 08 454 54 00