Pressrum

2019 nytt rekordår för fastigheter

Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Newsec summerar transaktionsåret 2019 och kan konstatera att det de facto blir ett nytt all time high för den svenska kommersiella fastighetsmarknaden – och i flera avseenden dessutom. Den totala transaktionsvolymen för helåret landar på drygt 218 miljarder kronor, vilket slår det tidigare rekordet från 2016 på 201 miljarder kronor med stor marginal.

Under året har det genomförts sammanlagt 42 miljardaffärer, vilket även det är ett nytt rekord. Snittaffären uppgår nu till nästan 500 miljoner kronor, vilket är en ökning med 27 procent. Dessutom har det slagits nya prisrekord inom i princip alla segment och geografier under 2019.

”I linje med Newsecs prognos präglades transaktionsåret 2019 av större fastighetsaffärer och strukturaffärer. Den tydliga trenden är färre affärer till antalet men med högre genomsnittligt värde jämfört med tidigare år. En tredjedel av årets transaktionsvolym utgörs av just strukturaffärer - ytterligare en toppnotering som uppnåtts under året. Vi ser ett fortsatt gynnsamt klimat för fastighetsinvesteringar och tror på en stark marknad även framåt med bra tryck redan under första kvartalet 2020”, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Andelen utländska investerare landar på 30 procent för 2019. Den ökade investeringsvolymen drivs till viss del av internationella investerare och Newsec ser att den trenden kommer att hålla i sig även framåt eftersom den stora mängden tillgängligt kapital på marknaden kräver fastighetsaffärer av större volym för att kunna allokeras.

< Tillbaka

Kontakt

Annika Wahlund Head of Press, Newsec Advisory
Max Barclay Head of Newsec Advisory