Pressrum

2020 – tredje starkaste fastighetsåret någonsin

Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Newsec summerar transaktionsåret 2020 på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden och kan konstatera att aktiviteten har varit mycket stark med en transaktionsvolym som är kvar på historiskt höga nivåer. Totalt uppmättes fastighetsaffärer för 188 miljarder kronor och Newsecs prognos som sattes i början av året infriades därmed trots pandemin.

”Under året har flera stora transaktioner drivit upp volymen på svenska fastighetsmarknaden och trots att pandemin har skapat osäkerhet i vissa delar av branschen blir 2020 med marginal det tredje starkaste transaktionsåret genom tiderna”, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Sammanlagt genomfördes 466 fastighetsaffärer med en snittstorlek på 414 miljoner kronor. Bostäder var det mest eftertraktade segmentet och stod för 33 procent av den totala transaktionsvolymen, följt av logistik och kontor som utgjorde 18 respektive 16 procent vardera.

”Vi ser ett fortsatt gynnsamt klimat för fastighetsinvesteringar och tror på en stark marknad även framåt med bra tryck redan under första kvartalet 2021. Det makroekonomiska läget med bland annat den låga räntan gör fastigheter till ett attraktivt investeringsalternativ jämfört med börsen och andra placeringar. I takt med att allokeringen till fastigheter fortsätter att öka från det institutionella kapitalet kommer vi att se fler större strukturaffärer på marknaden”, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Utländska investerare stod för 27 procent av den totala transaktionsvolymen i Sverige 2020. Av detta utgjordes hälften av nordiska köpare men även exempelvis tyska och amerikanska investerare.

< Tillbaka

Kontakt

Annika Wahlund Head of Press, Newsec Advisory
Max Barclay Head of Newsec Advisory