Pressrum

Fortsatt högtryck på den svenska fastighetsmarknaden

Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Även om det makroekonomiska läget ser svagare ut är förutsättningarna för fastighetsinvesteringar fortsatt gynnsamma. I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook konstaterar Newsec att den svenska kommersiella fastighetsmarknaden kommer att fortsätta mot ytterligare rekordnivåer. I år förutspår Newsec en transaktionsvolym om 200 miljarder kronor följt av ett nytt all-time high nästa år på 225 miljarder kronor. 2021 blir därmed det starkaste transaktionsåret under den kommande femårsperioden och förmodligen detta decennium.

”Vi ser att totalavkastningen kommer att vara lägre än tidigare år, men fastigheter kommer även fortsatt att avkasta mer än andra investeringsslag. Faktorer som den låga räntan, den ökande mängden kapital som allokeras till fastighetsinvesteringar i jakten på avkastning och sannolikheten för ett antal stora strukturaffärer driver transaktionsvolymen till nya toppnoteringar”, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Ökad allokering till fastighetsinvesteringar
Kombinationen av en etablerad lågräntemiljö och en volatil börs driver investeringsallokeringen till fastigheter. Faktum är att fastigheter som investeringsslag har ökat stadigt i popularitet bland alla typer av investerare. Bland de trettio största pensionsbolagen i Norden och Baltikum har det skett en ökning med nästan 100 procent av allokeringen till fastighetsinvesteringar under de senaste 15 åren. En utveckling som har skett i ännu högre grad på den svenska marknaden, där allokeringen till fastighetsinvesteringar har ökat med hela 165 procent. Det är en ökning från i genomsnitt 5,7 procent 2005 till 15 procent 2019.

”I takt med att allt mer kapital allokeras till fastighetsinvesteringar från de institutionella investerarna kommer transaktionsvolymen att gå ner och stabiliseras på fem-tio års sikt. Eftersom många köper för att hålla långsiktigt kommer det att finnas färre tillgängliga fastigheter att köpa och vi kommer att se en matchningsproblematik med stor obalans mellan tillgång och efterfrågan i marknaden”, säger Max Barclay och fortsätter:

”En annan aspekt av att vi ser ökad allokering till fastigheter från de institutionella investerarna är ökat fokus på hållbarhet. Vi tror att en viktig framgångs- och konkurrensfaktor framåt kommer att vara hållbarhetsstrategier på fastighetsnivå eftersom kapitalet kommer att styra mot mer hållbara fastigheter ur såväl ett miljömässigt som socialt och ekonomiskt perspektiv. Skillnaden mellan det som anses bra och dåligt ur investeringssynpunkt kommer att öka och vinnarna kommer att vara de som kan kombinera en hög avkastning med hållbarhet”, säger Max Barclay, Nordenchef Newsecs rådgivningsverksamhet.

Läs hela Newsec Property Outlook på newsec.se/npo

Om rapporten
Sedan 2001 utkommer Newsec Property Outlook två gånger per år. En översiktlig och kostnadsfri rapport som beskriver och prognostiserar fastighetsmarknaden i norra Europa, med fokus på Norden och Baltikum. Nationalekonomen Klas Eklund ger även sin bild av det makroekonomiska läget i Sverige och globalt. Rapporten har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare.

< Tillbaka

Kontakt

Annika Wahlund Head of Press, Newsec Advisory
Max Barclay Head of Newsec Advisory