Pressrum

Hållbarhetsfokus präglar framtidens förvaltning - Newsec licensierad assessor i internationellt miljöcertifieringssystem

Framtidens fastighetsförvaltning präglas av en hög grad av teknik- och hållbarhetsfokus. Malin Holmén är Energiingenjör på Newsec Property Asset Management och nu även licensierad assessor i det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use. Det innebär att Newsec nu ytterligare stärker tjänsteutbudet inom hållbarhet och kan verifiera och godkänna miljöprestandan i byggnader för att erhålla ett BREEAM-certifikat. Malin är en av drygt ett femtiotal personer i Sverige som får utföra certifieringen.

Miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use är ett internationellt system för befintliga byggnader som gör det möjligt att fastställa och driva hållbara förbättringar i såväl byggnad som i förvaltning och drift. Till exempel bedöms och poängsätts byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel ingår i bedömningen.

Hållbarhet är ett stort begrepp som innefattar olika aspekter och som kan vara svårt att överblicka. I och med certifieringen kan vi hjälpa våra kunder att aktivt jobba med hållbarhet och att minska fastigheternas klimatpåverkan inom det befintliga beståndet. På så vis kan vi förädla  byggnader och ta dem med in i framtiden, vilket är vad hållbar förvaltning handlar om. Malin Holmén, Energiingenjör Newsec Property Asset Management.

Certifiering innebär ytterligare förstärkning i hållbarhetserbjudandet hos Newsec, bland annat genom att hjälpa kunder att uppnå lägre driftskostnader, ökat tillgångsvärde och redovisning, förbättrad hälsa och välbefinnande för hyresgäster, certifieringen tar hänsyn till en rad risker kopplat till klimatförändringar, stödjer en cirkulär ekonomi genom att ompröva hur resurser beaktas samt skapar ett systematiskt tillvägagångssätt för att nå nettonollutsläpp. Sverige har varit ledande på marknaden för BREEAM in-Use under lång tid och intresset för systemet ökar.

< Tillbaka

Kontakt

Elin Edelström Communication Manager, Newsec Property Asset Management in Sweden
Eric Johansson Managing Director, Newsec Property Asset Management in Sweden