Pressrum

Newsec bygger starkare helhetserbjudande och gör enastående resultat 2020

Newsec Property Asset Management har under 2020 förstärkt erbjudandet på teknik- och ingenjörssidan. Technical Services integrerades framgångsrikt under våren och därefter förstärktes bolaget med ingenjörsbyrån RIBA. Resultatet för den svenska verksamheten överträffar såväl föregående år som prognos avseende tillväxt.

Vi visar med det fina resultatet att vi kan fortsätta växa trots pandemi och krav på snabb omställning till ett nästintill helt digitaliserat arbetsliv för majoriteten av verksamheten. Med strategiska förvärv och ett ännu tydligare fokus på helhetserbjudandet inom fastighetsförvaltning talar det goda resultatet sitt tydliga språk. Eric Johansson, Managing Director Newsec PAM Sverige.

Den svenska verksamheten har haft en mycket stark omsättningstillväxt under året, man räknar med att under 2021 ha nästan en fördubblad omsättning jämfört med 2019 och man närmar sig nära 1 miljard. Både Ekonomisk förvaltning samt teknisk förvaltning har gått bra under året. Förvärvet av ingenjörsbyrån RIBA påverkar omsättningen positivt samtidigt som projektavdelningen inom koncernen haft ett fint år. 

Newsec har fortsatt en tillväxtstrategi bestående av en kombination av organisk tillväxt och strategiska förvärv. Framtidens förvaltning byggs med digitalisering och hållbarhet i fokus, det är två viktiga områden som berör alla våra kunder framöver och vi kommer löpande utvärdera möjligheterna att stärka vårt erbjudande ytterligare inom dessa områden. Eric Johansson, Managing Director Newsec PAM Sverige.

Newsec Property Asset Management är idag näst störst i Europa, mätt i kvadratmeter under förvaltning, och har ambitionen att växa ytterligare på existerande marknader genom att utveckla effektiva lösningar med en hög servicenivå. Den svenska verksamheten består av cirka 700 medarbetare.

< Tillbaka

Kontakt

Elin Edelström Communication Manager, Newsec Property Asset Management in Sweden
Eric Johansson Managing Director, Newsec Property Asset Management in Sweden