Pressrum

Newsec förstärker inom hållbarhet med Group Sustainability Director

Daniela Grotenfelt

Newsec har rekryterat Daniela Grotenfelt som Group Sustainability Director. Grotenfelt har bred erfarenhet inom området och kommer närmast från den skandinaviska arkitektbyrån Arkitema, där hon haft rollen som Hållbarhetschef. Innan dess har hon samlat gedigen kunskap inom hållbarhet, affärsutveckling och innovation med så väl svenskt som nordiskt fokus. Bland annat på Gemic Oy och L Architects i Helsingfors.

Fastigheter står för två femtedelar av de globala CO2-utsläppen, vilket placerar Newsec i en unik position att bidra till en hållbar utveckling av samhället.  En omfattande portfölj av förvaltade fastigheter ger stor räckvidd och förmåga att påverka, vilket förstärks av rollen som möjliggörare av förnybar energi på nordiska marknaden.

”I och med rekryteringen av Daniela tar vi ytterligare steg mot att förändra fastighetsbranschen och etablera uthållig hållbarhet som en nyckel till bra affärer för våra kunder. Vi är naturligtvis väldigt glada över att hon valt att ansluta till oss och ytterligare förstärka vårt arbete inom området.” Björn Tiderström, Chief Corporate Development Officer, Newsec.

Efterfrågan på tjänster för att hjälpa fastighetsägare och investerare att minska sina miljömässiga fotavtryck är större än någonsin. En förbättring av befintliga fastigheter är avgörande för minska miljöbelastningen eftersom cirka 80% av byggnaderna vi brukar år 2050 redan är byggda. Energieffektivitet är ett omdiskuterat ämne världen över, liksom tillgång till kvalitetsdata för att dra välgrundade slutsatser. Samtidigt fortsätter gröna investeringar blomstra och det globala energisystemet är i kraftig omställning. Newsecs portfölj och nätverk av partners erbjuder en mängd olika infallsvinklar för att bemöta frågor inom ramen för stadsutveckling och hållbarhetsagendan. Med fler än 2400 medarbetare inom de fem affärsområdena Property Asset Management, Advisory, Investment Management, Digital Accelerator och Energy Transition är Newsec den största aktören i Norden och Baltikum.

"Jag ser mycket fram emot att bli en del av Newsecs framgångsrika team och att bidra till att accelerera omställningen mot en hållbar och klimatsmart fastighetsbransch. Vårt uppdrag är att utmana och stötta våra kunder att sätta höga ambitioner, utveckla och implementera lösningar på branschens hållbarhetsutmaningar samt att svara på de snabbt ökande lagkraven och EU-förordningarna. Samtidigt kommer mitt fokus ligga på att stötta Newsecs organisation, i Norden och Baltikum, till att vara en av de starkaste aktörerna inom hållbar fastighetsförvaltning och -rådgivning.” Daniela Grotenfelt, Group Sustainability Director Newsec.

 

< Tillbaka

Kontakt

Elin Edelström Head of Marketing & Communications, Sweden