Pressrum

Newsec fortsätter bygga The Full Service Property House – utökar den svenska ledningsgruppen med tydligare fokus på digitalisering

Tillväxtresan inom den svenska förvaltningen har accelererat de senaste åren. Fokus framåt kommer fortsatt att ligga på att öka innovationstakten, jobba ännu mer med digitalisering och tillsammans med övriga länder etablera ett fullt integrerat erbjudande över kompetens- och landsgränser.

För att möta framtidens behov och erbjuda kunderna ett ännu högre värde kommer det digitala erbjudandet att stärkas ytterligare. Carolina Edvinsson, tidigare affärsutvecklare på Stronghold, kommer att ingå i ledningsgruppen och får rollen Digital Transformation & Service Development.

”I våras integrerade vi framgångsrikt verksamheten för Teknisk service och drift och stärkte därefter vårt helhetserbjudande genom att nyligen förvärva RIBA. Framtidens förvaltning handlar om hållbarhet och digitalisering. I och med rekryteringen av Carolina Edvinsson kan vi öka digitaliseringstakten. Vi ser att nästintill alla lösningar som efterfrågas hos våra kunder handlar om tekniska och digitala lösningar i våra fastigheter. Jag ser mycket fram emot att kunna utveckla och erbjuda ett ännu högre värde på det området” Eric Johansson, Managing Director, Newsec Property Asset Management Sverige.

Newsec Property Asset Management är idag näst störst i Europa, mätt i kvadratmeter under förvaltning, och bygger en gemensam nordisk struktur med fokus på innovation. Newsecs digitala erbjudande handlar kortfattat om att ta tillvara på den data som produceras i byggnader och att använda data på ett bättre sätt för att få byggnaderna att prestera bättre och öka kvalitén för hyresgäster. Majoriteten av den data som produceras i en byggnad går idag till spillo. IoT kommer, rätt hanterat, att utgöra en stor möjlighet för såväl fastighetsägare som hyresgäster.

”Jag har arbetat nära den svenska förvaltningsverksamheten länge med fokus på innovation och affärsutveckling så det är ett naturligt och roligt steg att ta. Jag ser mycket fram emot att vara ännu mer delaktig i det nordiska samarbetet gällande några av våra mest prioriterade frågor framåt” säger Carolina Edvinsson.

Carolina Edvinsson börjar den 1 januari 2021  och kommer att rapportera till Eric Johansson.

< Tillbaka

Kontakt

Eric Johansson Managing Director, Newsec Property Asset Management in Sweden
Elin Edelström Communication Manager, Newsec Property Asset Management in Sweden